Berichten

Op dinsdag 22 januari 2013 komt Wayne Roberts, de drijvende kracht achter de Toronto Food Policy Council, naar Almere voor het geven van een masterclass. Centraal staan de achtergrond, opzet en uitwerking van een Food Policy Council (FPC), waarna de vertaalslag wordt gemaakt naar de Nederlandse situatie.

Veel Nederlandse gemeenten zijn bezig met het formuleren van een visie rondom voedsel. Zo’n visie kan worden vastgelegd in een gemeentelijk voedselbeleid. Het opzetten van een FPC helpt dit beleid concreet te maken. Toronto is één van de eerste steden wereldwijd die het thema voedsel serieus op de agenda heeft gezet. Centraal hierbij staat de Toronto Food Policy Council (TFPC), een organisatie die burgers, bedrijfsleven en overheid met elkaar verbindt.

Voedsel inzetten als middel
De TFPC ziet voedsel als middel om uitdagingen rondom gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid en sociale thema’s aan te pakken. De TFPC doet voorstellen en zet projecten op die een gezond stedelijk voedselsysteem ondersteunen. Geïnspireerd door de TFPC is er een groot aantal FPC’s opgericht en vele boeken positieve resultaten.

Lessen voor een gemeentelijk voedselbeleid
Tijdens deze masterclass deelt Wayne Roberts zijn ervaringen met ambtenaren en bestuurders van Nederlandse gemeenten. Enkele centrale vragen zijn:

–          Hoe kan voedselbeleid ondersteunend zijn voor beleidsterreinen als gezondheid, sociale cohesie, bedrijvigheid, verkeer en criminaliteit?
–          Wat kost een FPC en wat levert het op? Hoe organiseer je het? Wat zijn succes- en faalfactoren?
–          Hoe breng je de verschillende lokale partijen (intersectoraal, multidisciplinair) bij elkaar en waarborg je de voordelen uit de samenwerking?
–          Wat is de rol van de gemeentelijke overheid en de verschillende gemeentelijke diensten hierbij?
–          Hoe mobiliseer je trendsetters onder de bevolking en maak je optimaal gebruik van hun kennis en draagvlak?

Meer informatie: www.masterclasswayneroberts.nl »

 

Bedrijventerreinen zijn nodig om ondernemers de ruimte te geven om te kunnen ondernemen, en daarmee een bijdrage te leveren aan een florerende economie. Kan ‘groen’ een versterking zijn? Dat is de vraag die in de masterclass Groen op Bedrijventerreinen aan de orde komt.

In de nieuwe Provinciale Structuurvisie van Zuid-Holland zullen kwaliteitskaarten worden opgenomen. Algemeen is aanvaard dat de (beeld)kwaliteit van het terrein goed moet zijn en moet passen bij de aard van de gebruikers. Is er ook ruimte voor groen en natuur? Hoe kunnen we de kansen hiervoor benutten zonder de economische kracht van het terrein te verminderen? Het geheel wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Datum: 19 april 2012
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland Den Haag

Download het programma »

 

Na het succes van de eerste editie van de masterclass KidS, Kinderen in de Stad, organiseert de NHTV in samenwerking met CROW, VNG, KpVV, VVN en Jantje Beton een tweede editie.

Kinderen zijn voor de leefbaarheid van woongebieden van groot belang, toch moeten zij concurreren met o.a. de auto voor de openbare ruimte. Een strijd die zij vaak verliezen. Buurtwerkers, stedenbouwkundigen, ambtenaren, ontwerpers, adviesbureaus en bestuurders worden uitgenodigd in te schrijven voor de masterclass KidS, Kinderen in de Stad. In deze 2 daagse masterclass wordt het kind als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. Er is ruime aandacht voor concrete situaties, in alle stadia van de planvorming. Van het eerste intiatief (het agenderen van dit probleem) tot het feitelijk ontwerpen van de ruimte.

Volledige informatie:
Click hier om te flyer te lezen
U kunt u hier inschrijven

Ook interessant:
Kinderen, beleid

Bron:
NHTV