Maatschappelijke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kosten

De groene stad loont op maatschappelijk en economisch gebied. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de publicatie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een algehele conclusie die naar aanleiding van dit praktijkonderzoek genomen kan worden, is dat de maatschappelijke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger […]

Onderzoek naar maatschappelijke en economische baten van Park 21

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer wordt deze zomer door kenniscentrum Triple E de maatschappelijke en economische baten onderzocht van Park 21. In Haarlemmermeer bestaat de visie en ambitie om Park 21 aan te leggen. Dit metropolitane park van de eenentwintigste eeuw, waarin de polderlaag, parklaag en leisurelaag continu in ontwikkeling zijn en waarvan het […]