Maak groen tot bouwsteen van het collegeprogramma

De Groene Stad en Groenforum Nederland hebben een week na de gemeenteraadsverkiezingen, in samenwerking met De Bomenstichting, de laatste nieuwsbrief naar de politieke partijen gestuurd. Met daarin de oproep aan de politiek de groene beloftes waar te maken. Nu de coalitieonderhandelingen zijn begonnen, is de invulling van het collegeprogramma de volgende stap. De Groene Stad, […]

Speelnatuur in de stad. Hoe maak je dat?

Er zijn al heel wat goede voorbeelden van speelnatuur in de stad. Goede voorbeelden inspireren. De stap van inspiratie naar daadwerkelijke realisatie blijkt minder makkelijk. Juist die stap krijgt aandacht in deze publicatie De uitgave is gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV. Het is een samenwerking tussen praktijk en wetenschap, en tussen stedenbouw, […]

De wijk maak je samen. Adopteer een stukje GROEN

De gemeente Vlist start met een nieuw initiatief: groenadoptie. Inwoners kunnen daarbij een stukje openbaar groen ‘adopteren’. Dat betekent dat zij als vrijwilliger kleinschalig groenonderhoud aan perken en plantsoenen in hun directe leefomgeving uitvoeren. Zo maken zij zelf een stukje van hun eigen wijk. Doen mensen dit samen met enkele buurtgenoten, dan is groenadoptie nog […]