Groene long in Bilzen in ere hersteld

Park Haffmans in het Belgische Bilzen is zondag heropend door burgemeester Johan Sauwens. Sinds 2009 heeft het stadsbestuur een flinke renovatie doorgevoerd in het park, dat acht hectare groot is. De groene long telt maar liefst dertig zeldzame soorten bomen. De stad kocht het park in 2008 van de erfgenamen van Leon Haffmans, burgemeester van […]

Oud voetbalveld wordt groene long

Vrijwilligers zijn zaterdag gestart met de aanplanting van een grote groene ruimte op de oude voetbalterreinen in het Belgische Brussegem. Tijdens de eerste plantdag werden alvast 2.300 bomen aangeplant. Met de aanplanting van de bomen en struiken krijgt Brussegem een grote groene ruimte met speelvoorzieningen voor de jeugd. De groen long ligt tussen het sportcomplex […]

Financiële impuls voor Groene Long in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland kan ruim € 590.000,- extra besteden aan het project de Groene Long in Steenwijk. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad de te verwachten provinciale subsidie ‘Sportaccommodatie en jeugd’ van € 120.000,- en de bijdrage vanuit Leader van € 470.000,- beschikbaar te stellen. Het extra geld is deels beschikbaar gekomen door een […]