Berichten

Park Haffmans in het Belgische Bilzen is zondag heropend door burgemeester Johan Sauwens. Sinds 2009 heeft het stadsbestuur een flinke renovatie doorgevoerd in het park, dat acht hectare groot is. De groene long telt maar liefst dertig zeldzame soorten bomen. De stad kocht het park in 2008 van de erfgenamen van Leon Haffmans, burgemeester van 1947 tot 1979. Pas toen konden de grote investeringen en de renovatie beginnen.

Maar nu is, na de Borreberg, ook de tweede groene long in het centrum van de stad in ere hersteld.
“Het stadspark heeft nu een erg hoge belevingswaarde. In het park vind je ook allerlei prachtige bomen. De exoten typeren de stijl van een Engels landschapspark. Mensen moesten vroeger kunnen laten zien wat ze hadden meegebracht uit het buitenland”, vertelt Filip Konings, milieuambtenaar van Bilzen.

€ 27 miljoen geïnvesteerd in groener beleid
Burgemeester Sauwens is erg opgetogen met de voltooide werken. “Het schepencollege besliste in 2010 om € 27 miljoen te investeren in een groener beleid. Met het project laanbomen en de inrichting van de stadsparken, zoals de parken Petry, Haffmans en Edelhof, wil het stadsbestuur de groene long in de stad versterken”, vertelt Sauwens.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Nieuwsblad

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Vrijwilligers zijn zaterdag gestart met de aanplanting van een grote groene ruimte op de oude voetbalterreinen in het Belgische Brussegem. Tijdens de eerste plantdag werden alvast 2.300 bomen aangeplant.

Met de aanplanting van de bomen en struiken krijgt Brussegem een grote groene ruimte met speelvoorzieningen voor de jeugd. De groen long ligt tussen het sportcomplex Velocity en de wijk Drinkeling. Sinds de verhuizing van de voetbalploegen naar het nieuwe sportcomplex lagen de velden er verlaten bij. Daarom gaf de gemeente een nieuwe bestemming, die past binnen de werking van de jeugdbeweging KAJ van Brussegem.

Inheemse soorten
“Er zijn inheemse soorten zoals eik, es en beuk aangeplant”, zegt burgemeester Eddie De Block (Open VLD), ook bevoegd voor milieu. “Ouders hebben voor hun kinderen ook een boom geplant in wat het eerste geboortebos in Groot-Merchtem zal worden. De vorige geboorteaanplantingen zijn geboortelanen geworden.”

 

Bron:
Het nieuwsblad

 

 

De gemeente Steenwijkerland kan ruim € 590.000,- extra besteden aan het project de Groene Long in Steenwijk. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad de te verwachten provinciale subsidie ‘Sportaccommodatie en jeugd’ van € 120.000,- en de bijdrage vanuit Leader van € 470.000,- beschikbaar te stellen.

Het extra geld is deels beschikbaar gekomen door een positieve houding van verschillende betrokken verenigingen en de gemeente over het toekomstig beheer en de rol die gebruikers van het park hierbij kunnen spelen. Hierdoor zijn er voor het project Leadergelden vrijgekomen. Daarnaast wordt er vanuit de provincie subsidie verwacht voor de verbetering van sportaccommodaties, waarbij het sociale component een voorwaarde is. Het bedrag wordt toegevoegd aan het al beschikbaar gestelde krediet van 5 miljoen euro.

Bron:
Gemeente Steenwijkerland