Financiële impuls voor Groene Long in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland kan ruim € 590.000,- extra besteden aan het project de Groene Long in Steenwijk. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad de te verwachten provinciale subsidie ‘Sportaccommodatie en jeugd’ van € 120.000,- en de bijdrage vanuit Leader van € 470.000,- beschikbaar te stellen.

Het extra geld is deels beschikbaar gekomen door een positieve houding van verschillende betrokken verenigingen en de gemeente over het toekomstig beheer en de rol die gebruikers van het park hierbij kunnen spelen. Hierdoor zijn er voor het project Leadergelden vrijgekomen. Daarnaast wordt er vanuit de provincie subsidie verwacht voor de verbetering van sportaccommodaties, waarbij het sociale component een voorwaarde is. Het bedrag wordt toegevoegd aan het al beschikbaar gestelde krediet van 5 miljoen euro.

Bron:
Gemeente Steenwijkerland