Berichten

Een groeiend aantal Nederlandse steden doet mee aan initiatieven voor voedselproductie in de stad en de stadsrandzone. Deze voedselproductie is bestemd voor de lokale inwoners. In theorie kan een stad voor ongeveer 10 procent zelfvoorzienend zijn. De procedures tot toestemming voor een stadstuin duren nog lang, maar uitgebreide plannen zijn er wel. De integratie van stedenbouw, voeding en groen verbindt actuele thema’s als gezondheid, groen, duurzaamheid, tijdelijk ruimtegebruik en de relatie tussen stad en regio.

Volgens Annelies Kuiper (‘dakboerin’) is er in Nederland 345 miljoen vierkante meter plat dak beschikbaar. Een aanzienlijk deel daarvan is geschikt voor de aanleg van een moestuin op het dak. Dit geldt voor zowel particuliere als overheidsgebouwen. Stadslandbouw in de vorm van platdaken kent de volgende voordelen:
• De moestuin fungeert als isolatie, regenwater afvang en leefruimte voor insecten en vogels. Absorptie van regenwater kan bij overmatige neerslag schade aan de riolering voorkomen.
• De grond is – in tegenstelling tot op braakliggende terreinen in de stad – niet vervuild.
• Er zijn meer zonne-uren dan in een gewone tuin.
• Daktuinen nemen CO2 op en bevorderen de luchtkwaliteit.
• Daktuinen verminderen transportvervuiling, omdat de oogst in de buurt wordt gegeten.
• Het voedsel komt verser en gezonder bij de consument.
• Door daktuinen kunnen kinderen leren hoe groente en fruit groeien.

Steeds meer gemeenten ondersteunen stadslandbouw-initiatieven
Diverse gemeenten experimenteren met het concept stadslandbouw. Zij ondersteunen uiteenlopende initiatieven met subsidie. De gemeente Almere lanceerde bijvoorbeeld een Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere. In deze stichting ligt de nadruk op het creëren van een gezonde stad waaraan landbouw en voedsel een belangrijke bijdrage leveren. Het doel is dat deze initiatieven, na eventueel een startperiode met subsidie, bedrijfsmatig gaan functioneren. Andere betrokken steden zijn Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ondanks welwillendheid van gemeenten kan de ontwikkeling van initiatieven nog veel tijd in beslag nemen. De gemeente Haarlem geeft bijvoorbeeld aan dat alle gebruikelijke ruimtelijke procedures gevolgd moeten worden.

Stadslandbouw legt nieuwe verbindingen tussen stad en regio
Vanuit het uitgangspunt dat landbouwpotenties volop moeten worden benut in zowel stad als regio, ontstaan er nieuwe verbindingen tussen steden en regio’s. Een verandering ten opzichte van traditionele landbouw is dat er wordt gezocht naar vraaggestuurde ontwikkeling. Startpunt hierbij is een scherpe vraagarticulatie vanuit de stad.

Bron:
Nicis Institute

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel het beleidsplan speeltuinvoorzieningen besproken en goedgekeurd. De gemeenteraad heeft met name gesproken over de aandacht van groene speelplekken voor kinderen en over de aandacht voor de wijze waarop burgers bij de aanleg en het onderhoud van de speelvoorzieningen (kunnen) worden betrokken. Deze items waren onderbelicht in het beleidsplan.

Ook de lokale politieke partij Dorpsgoed heeft tijdens deze vergadering aandacht gevraagd voor groene speelplekken. In het beleidsplan is met name aandacht voor speelterreinen met toestellen, de zogenoemde ‘grijze’ speelplekken. Deze toestellen zijn vaak duur, fantasieloos, onderhoudsgevoelig en waarvoor groen dient te wijken. Tegelijkertijd nodigen sommige speelterreinen en toestellen niet uit tot bewegen. Om deze reden heeft Dorpsgoed aandacht voor de groene speelplek gevraagd. 
 
Groene speelplekken
Speelplekken dienen te voldoen aan de behoeften van kinderen: uitdaging tot intensief bewegen, zoals klimmen, rennen, etc, rustig ergens kunnen zitten, verstoppen, verandering en veranderbaarheid van de omgeving en waarschijnlijk het belangrijkste het ervaren van grond, water, zon en wind. De groene speelplek heeft al deze zaken te bieden. In Sint-Michielsgestel, en in Nederland, zijn steeds minder plekken die hieraan voldoen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de groei van de omvang van onze kinderen mede te danken is aan het gebrek aan groene speelplekken. Groene speelplekken nodigen meer uit tot bewegen dan ‘grijze’ speelplekken. De groene speelplek heeft dan ook vele zaken te bieden en sluit tevens zeer goed aan bij het streven naar een groene gemeente!

Kostenvoordeel van een groene speelplek
De kosten voor een groene speelplek zijn ook een belangrijk voordeel, zeker in deze tijden van bezuinigingen. De aanleg van een groene speelplek is niet gratis en dient goed te worden overdacht, maar deze is zeker goedkoper dan het volstoppen van een terrein met de meest luxe klimtoestellen, welke vervolgens niet worden gebruikt. Daarnaast is met name met betrekking tot het onderhoud veel geld te verdienen.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Thuis in het Nieuws

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

De aanleg van een klompenpad in een bijzonder cultuurlandschap, een ommetje met honderden meters houtwallen, een wandelroute op particuliere grond met klaphekken, slootplanken en vlechthagen, een struinpad met knotbomen en het herstel van oude landschapselementen zoals poelen en houtsingels. Dit zijn enkele voorbeelden van de 35 lokale en regionale projecten voor een mooier landschap die dit jaar subsidie krijgen van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister ondersteunt de landschapontwikkelingsplannen van gemeenten en particulieren met in totaal €1,8 miljoen.

Met een speciaal subsidieprogramma stimuleert LNV de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke en regionale visies voor de inrichting van het buitengebied. Gemeenten kunnen zowel voor de ontwikkeling van deze visie als voor de uitvoering van hun plannen ondersteuning vragen. Voorwaarde is dat de regionale en lokale overheden ook zelf een financiële bijdrage leveren en dat ze de plannen samen met boeren en burgers en lokale verenigingen maken en uitvoeren.

Direct aan de slag
Bij de toegekende subsidieaanvragen ligt dit jaar de nadruk op projecten waarbij direct de spa in de grond kan. Het gaat om projecten waaraan boeren en mensen uit de dorpen actief meewerken en die borg staan voor een duurzame investering in het Nederlandse landschap. Veel van de plannen zijn gericht op de aanleg of herstel van wandelpaden, voor zowel de lokale bevolking als voor lange afstandwandelaars. De aanleg van de paden wordt vaak gecombineerd met het herstel van karakteristieke landschapselementen. 

Bekijk hier het overzicht van de projecten die subsidie krijgen » 
 

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe gemeenteraden van de G31, waarin zij hen adviseren om tijdens de vorming van het collegeakkoord aandacht te schenken aan de groene kwaliteiten van de leefomgeving.

Middels deze brief brengt de ANWB een aantal onderwerpen waaraan zij grote waarde hechten onder de aandacht, zoals verkeersveiligheid en fietsendiefstal. Daarnaast maakt de ANWB zich sterk voor een toegankelijke natuur in de woonomgeving. “Wij zien bereikbare en toegankelijke natuur als een belangrijke pijler onder het draagvlak voor natuurbeleid.

Dat staat onder druk doordat natuur letterlijk en figuurlijk steeds meer op afstand wordt gezet van de mens. Dit komt onder meer door de scherpe grenzen tussen ‘rood’ en ‘groen’ in de ruimtelijke ordening en door een afname van recreatieve stad- en landverbindingen”.

G31
De ANWB stuurt deze brief naar de 31 gemeenten die extra geld krijgen van het Rijk, omdat ze kampen met grootstedelijke problemen.

Download hier de brief »

Bron:
ANWB