Rot­ter­dam­se leer­lin­gen van basi­scho­len plan­ten op diver­se loca­ties 151 bomen

Op 21 maart, de nati­o­na­le Boom­feest­dag, plant­ten leer­lin­gen van basis­scho­len op diver­se loca­ties in de stad 151 bomen. Het the­ma dit jaar is ‘Bomen (be)leven’. Mede­wer­kers van Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam hel­pen Rot­ter­dam­se kin­de­ren bij het plan­ten.  De gemeen­te wil de kin­de­ren hier­mee bewus­ter maken van de natuur in hun stad en tege­lij­ker­tijd de stad groe­ner maken. […]

Ruim 500 Uden­se leer­lin­gen gaan bomen plan­ten

Tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag gaan dit jaar ruim 500 leer­lin­gen van 17 basis­scho­len in de gemeen­te Uden bomen plan­ten.  De 54ste Boom­feest­dag heeft als the­ma ‘Bomen maken onze buurt’. Dit the­ma is geba­seerd op De Groe­ne Stad gedach­te. Met dit the­ma wordt aan­dacht gevraagd voor de waar­de en het belang van bomen in het ste­de­lijk […]

Sluis­se leer­lin­gen maken stad groe­ner voor inter­na­ti­o­na­le jury

Basis­school­leer­lin­gen uit Sluis plan­ten op dins­dag 12 mei samen met wet­hou­der Maria le Roy een­ja­ri­ge bloe­men bij de boom­spie­gels van bomen. Met als doel om de straat er nog groe­ner te laten uit­zien als de jury van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pe op 30 juni het dorp bezoekt. Met deze actie laten de leer­lin­gen zien dat […]