Berichten

Op 21 maart, de nationale Boomfeestdag, plantten leerlingen van basisscholen op diverse locaties in de stad 151 bomen. Het thema dit jaar is ‘Bomen (be)leven’. Medewerkers van Gemeentewerken Rotterdam helpen Rotterdamse kinderen bij het planten.  De gemeente wil de kinderen hiermee bewuster maken van de natuur in hun stad en tegelijkertijd de stad groener maken.

Bomen zijn van groot belang voor ons stedelijk gebied. Bomen langs straten, op pleinen en speelplekken maken een buurt leefbaar. Bomen zorgen voor schone lucht, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Uit onderzoek blijkt tevens dat bomen ook economisch van belang zijn, want mensen wonen graag in sfeervolle, groene wijken met bomen, waardoor woningen hier over het algemeen sneller verkocht worden.

Emotie
Bomen hebben een grote belevingswaarde. Ze roepen emotie op: denk maar eens aan de commotie rondom de Anne Frankboom. Grote bomen zijn indrukwekkend om te zien, maar ook aan jonge bomen wordt al plezier beleefd; als kinderen hun eigen boom planten, weten ze na jaren te vertellen waar hun boom staat!

Samenwerking
De nationale boomfeestdag wordt georganiseerd door de deelgemeenten, samen met Gemeentewerken, Sport en Recreatie en Stichting ElemenTree. De deelgemeenten krijgen van het college van B&W een financiële bijdrage om het boomfeest te vieren.

Bron:
Gemeente Rotterdam

Tijdens de Nationale Boomfeestdag gaan dit jaar ruim 500 leerlingen van 17 basisscholen in de gemeente Uden bomen planten.  De 54ste Boomfeestdag heeft als thema ‘Bomen maken onze buurt’. Dit thema is gebaseerd op De Groene Stad gedachte.

Met dit thema wordt aandacht gevraagd voor de waarde en het belang van bomen in het stedelijk gebied en dus in de wijken.

CO2-Bomenprijs
In februari 2005 is het Kyoto-verdrag in werking getreden om wereldwijd de CO2-vervuiling tegen te gaan. Ook gemeenten hebben zich verplicht om maatregelen hiertegen te nemen. Gemeenten worden opgeroepen om de bomen die zij planten op de Nationale Boomfeestdag aan te melden bij het Landelijk Bureau Boomfeestdag. In samenwerking met Milieu Centraal is een rekenmodule ontwikkeld die per gemeente berekend hoeveel kilogram broeikasgassen per inwoner is vastgelegd met het planten van bomen, uitgaande van een minimale levensduur van de bomen van 30 jaar! In 2008 won de Gemeente Uden de tweede prijs, het jaar daarvoor de derde prijs! Dit jaar streeft de gemeente naar een mooi resultaat.

Bron:
Gemeente Uden

Basisschoolleerlingen uit Sluis planten op dinsdag 12 mei samen met wethouder Maria le Roy eenjarige bloemen bij de boomspiegels van bomen. Met als doel om de straat er nog groener te laten uitzien als de jury van de Entente Florale Europe op 30 juni het dorp bezoekt.

Met deze actie laten de leerlingen zien dat ze waarde hechten aan een groene en fleurige leefomgeving.

Winaar ‘dorpen en kleine steden’
Het Zeeuwse dorp Sluis won in 2008 in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. Sluis vertegenwoordigt dit jaar Nederland in de internationale Entente Florale, waaraan door 12 Europese landen wordt deelgenomen.

 

 

 Relevante informatie:

Bron:
Blik op nieuws