Ruim 500 Udense leerlingen gaan bomen planten

Tijdens de Nationale Boomfeestdag gaan dit jaar ruim 500 leerlingen van 17 basisscholen in de gemeente Uden bomen planten.  De 54ste Boomfeestdag heeft als thema ‘Bomen maken onze buurt’. Dit thema is gebaseerd op De Groene Stad gedachte.

Met dit thema wordt aandacht gevraagd voor de waarde en het belang van bomen in het stedelijk gebied en dus in de wijken.

CO2-Bomenprijs
In februari 2005 is het Kyoto-verdrag in werking getreden om wereldwijd de CO2-vervuiling tegen te gaan. Ook gemeenten hebben zich verplicht om maatregelen hiertegen te nemen. Gemeenten worden opgeroepen om de bomen die zij planten op de Nationale Boomfeestdag aan te melden bij het Landelijk Bureau Boomfeestdag. In samenwerking met Milieu Centraal is een rekenmodule ontwikkeld die per gemeente berekend hoeveel kilogram broeikasgassen per inwoner is vastgelegd met het planten van bomen, uitgaande van een minimale levensduur van de bomen van 30 jaar! In 2008 won de Gemeente Uden de tweede prijs, het jaar daarvoor de derde prijs! Dit jaar streeft de gemeente naar een mooi resultaat.

Bron:
Gemeente Uden