Berichten

De Gender is een kleine waterloop op het bedrijventerrein De Run te Veldhoven. Deze waterloop wordt veranderd in een beekdallandschap; een open parklandschap in een industriële omgeving. Eyecatcher is de golvende kademuur van ruim 1,5 kilometer met ruim 450 zonnepanelen en diverse faunavoorzieningen.

Het beekdallandschap dat aan weerszijden van de Kempenbaan wordt gerealiseerd, combineert allerlei groene functies: ecologie, recreatie, waterberging en verbetering van de luchtkwaliteit. Een saaie, brede berm wordt een aantrekkelijk parkgebied waar werknemers, omwonenden en bezoekers kunnen verblijven. Groene, glooiende en open ruimten met grote bomen, zompige laagten en water zorgen voor ruimtelijke doorzichten en inspirerende lunchwandelingen.

Duurzame kademuur meerwaarde voor biodiversiteit
Een kenmerkend element van het parklandschap is de kademuur: een lange, golvende, gemetselde keermuur met zonnepanelen en faunavoorzieningen van ruim 1,5 kilometer lang. De muur wordt opgetrokken uit twee soorten bakstenen en zorgt ervoor dat de beek meer opvalt en beter zichtbaar is. Vanzelfsprekend fungeert de muur als ‘eyecatcher’ voor het bedrijventerrein, maar zij is eveneens de erfafscheiding voor de achterliggende bedrijven. Door de zonnepanelen bovenop de muur wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame energievoorziening van de bedrijven. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen voor bijzondere planten en dieren zoals vleermuizen en oeverzwaluwen.

Oplevering eind 2012
Begin mei is gestart met de grondwerkzaamheden en de bouw van de muur. De eerste keerwanden zijn geplaatst. Naar verwachting wordt de volledige muur, inclusief zonnepanelen, eind 2012 afgerond.

Het project De Gender is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OP-Zuid. De landschapsarchitecten van BTL Advies, in opdracht van de gemeente Veldhoven, maken het ontwerp voor de Gender.

 

Goedkoper onderhoud, kostenbesparing en de waarden van groen. Op de Dag van de Openbare Ruimte stonden die begrippen centraal in de lezingen van Jeroen Glissenaar (parkbeheer, Arnhem), Frits Ruyten (Integralis PP, Heelsum) en Margareth Hop (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Lisse. Dat besparing in tijden van financiële krapte erg leeft, bleek uit de meer dan 100 toehoorders die op de lezingen afkwamen.

Het seminar werd georganiseerd door Plant Publicity Holland (PPH), Hoveniers Informatiecentrum (HIC) en Stichting Groenkeur.

Arnhem bezuinigt niet op groen
De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Arnhem moet de komende 10 jaar € 6 miljoen missen, maar de gemeente gaat niet bezuinigen op het groen, vertelde parkbeheerder Jeroen Glissenaar.  15 jaar geleden startte Arnhem met het opbouwen van draagvlak bij de bevolking voor groen.

Burgerparticipatie, vertrouwen winnen en begrip kweken stonden daarbij centraal. Het heeft ertoe geleid dat, volgens Glissenaar, alle inwoners, van hoog tot laag, weten te vertellen wat de waarden van groen zijn: een gezonde bevolking, meerwaarde voor vastgoed, sociale cohesie en een speelplek en educatie voor kinderen. Glissenaar: “Groen is geen kostenpost, het levert op.”

Integrale beplantingsmethode
Frits Ruyten toonde in zijn lezing met cijfers aan dat met de integrale beplantingsmethode de totale kosten van aanleg en onderhoud over de eerste 20 jaar ruim 20% lager uitvallen ten opzichte van de traditionele methode. Door het grotere plantmateriaal en door de hogere advieskosten is de integrale methode in de aanlegfase weliswaar 20% duurder dan de traditionele wijker-blijvermethode. Maar deze hogere kosten in het begin worden gecompenseerd door de lagere onderhoudskosten de eerste 20 jaar na aanleg: snoeien of dunnen is niet of nauwelijks nodig omdat de bomen en heesters direct op eindafstand  van elkaar worden aangeplant.

Prins Bernhard Bos
Op initiatief van PPH wordt op dit moment het Prins Bernhard Bos in recreatiegebied  Haarlemmermeer geëvalueerd. Dit bos is 10 jaar geleden aangelegd, deels volgens de traditionele wijze en deels volgens de integrale methode zodat een goede vergelijking mogelijk is. Naar verwachting komend de resultaten van dit onderzoek in de winter van dit jaar naar buiten.

Vaste planten in het openbaar groen
Margareth Hop meent dat met vaste planten in het openbaar groen bij uitstek een onderhoudsarme beplanting is te realiseren. Dat vaste planten duur in onderhoud zijn, die reputatie klopt niet meer, stelt de onderzoekster vast. De nieuw ontwikkelde vaste planten combineren een hoge sierwaarde met een functionaliteit als onkruidonderdrukker, terwijl de plant zelf maar weinig onderhoud vraagt: scheuren is niet nodig en aan het einde van de winter/begin voorjaar volstaat een jaarlijkse maaibeurt. Weliswaar zijn de kosten voor aanschaf en aanplant van vaste planten relatief hoog, daar staat tegenover dat de onderhoudskosten laag zijn. Wanneer alle kosten voor een beplanting over een periode van 10 jaar worden bekeken, kan een vak vaste planten zelfs goedkoper zijn dan een grasveld of een heestervak.

Presentaties bekijken
Bekijk hier de lezingen van de sprekers »

Projectleider Bart Vink (VROM) van het Project Randstad 2040 merkt dat ruimtelijke ordening burgers raakt. “Veel burgers hebben gereageerd op bijvoorbeeld de ruimtelijke agenda van De Volkskrant. De veranderingen in Nederland, en met name in de Randstad, zijn groot. De bevolking en de werkgelegenheid zijn de afgelopen decennia sterk gegroeid. Resultaten zijn bijvoorbeeld VINEX-wijken en veel nieuwe wegen. Het landschap is onder andere daardoor ingrijpend veranderd, net als het karakter van onze steden. Niet elke verandering wordt als verbetering ervaren. Met name het gevoel van drukte en de afnemende openheid is voor velen een zorg voor de toekomst. Daarom tonen ook nu veel mensen zich betrokken bij vragen over onder andere de inrichting van de Randstad in de komende decennia”.

Volledige informatie:
Download hier het artikel
Lees hier de Nieuwsbrief Randstad 2040

Ook interessant:
Nota Ruimte, beleid, Groene Hart

Bron:
VROM