Berichten

Terreinen liggen steeds vaker en langer braak, onder andere vanwege de huidige economische ontwikkelingen. Deze terreinen kunnen een tijdelijke bestemming krijgen.  Vanuit deze visie is in 2010 in Eindhoven een pilotproject gerealiseerd, genaamd NatuurSUPERmarkt. Dit project richtte zich op de tijdelijke invulling van een braakliggend terrein met een buurtmoestuin. Doel is om eind 2013 in totaal dertien locaties te kunnen ondersteunen in heel Nederland.

Wijkbewoners in Den Bosch, Eindhoven en Wageningen realiseren en onderhouden hun eigen tijdelijke tuin. Een pluktuin vol groenten, bloemen, kruiden of fruit. NatuurSUPER levert de bakken en het zaadgoed en geeft workshops zodat wijkbewoners de bakkentuin zelf kunnen ontwerpen en gebruiken.

Locaties

NatuurSUPER Boschveld in ‘s-Hertogenbosch
Op het gemeentelijk terrein van de voormalige afvalstoffendienst bevinden zich nu een crossbaan, hondenuitrenveld, voetbalplek en een NatuurSUPER moestuin in houten bakken en in de volle grond. In augustus 2012 wordt een openings- en oogstfeest georganiseerd voor iedereen uit de wijk en daarbuiten.

NatuurSUPER Doorntuin in Eindhoven
Waar voorheen werd getennist, spelen nu kinderen in het groen, kan worden gesport door jongeren, en ontmoeten buurtbewoners elkaar in de NatuurSUPER moestuin. De moestuin bestaat uit groenten en kruiden in houten bakken, en fruitbomen en bloemen in de volle grond. 

NatuurSUPER Nobelveldje in Wageningen
Het terrein van Klaassen Vastgoed lag al jaren braak na de sloop van een school. Naast de bakkentuin is er een volleybalveld gerealiseerd waar bewoners actief gebruik van maken. 

Meer informatie »

Komende weken verschijnt in de Heemsteedse Courant telkens één stelling of vraag waarop de deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen reageren.
De stelling van deze week is: Bouwen in groene gebieden moet kunnen?

VVD: ONEENS
De VVD wil geen nieuwe bebouwing in de groene gebieden. Vervanging van huidige bebouwing wil de VVD alleen als die de kwaliteit van de groene gebieden vergroot. Meestal betekent dit minder bebouwing dan er al staat.

CDA: ONEENS
De Groene gebieden zijn vitaal voor het karakter van Heemstede als groene gemeente. We zetten ons in om die te verbeteren. In de afgelopen vier jaar heeft het CDA zich hard gemaakt voor het bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden. Dit plan beschermt deze gebieden.

PvdA: ONEENS
Oneens. Een groene leefomgeving is een belangrijke waarde voor samenleven binnen Heemstede. Wij willen dit groene karakter behouden, dus geen extra woningen in de groene gebieden.

D66: ONEENS
Heemstede is een groene oase in de randstad en moet dat blijven voor inhouders en regio. Groen blijft daarom groen. Wel herinrichting van bestaand leegstaand bebouwd terrein (kantoorpanden) naar woningen met winkels en horeca. D66 bestrijdt verrommeling van ruimte en bouwt duurzaam.

GROENLINKS: ONEENS
Regionaal is het groene buitengebied hard nodig. Toen Haarlem werd aangesproken op een tekort aan ‘groen’, verwees men naar het groen in de regio! Heemstede heeft met haar 50% – 50% verdeling groen-bebouwing een unieke positie tussen groeigemeente Hoofddorp en stad Haarlem.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Heemsteedse Courant

 

 
 

“De afgelopen decennia is er sluipenderwijs een kloof ontstaan tussen kinderen en natuur. Terwijl kinderen juist een groene omgeving nodig hebben voor een gezonde lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling.”

Dit schrijven Annelies Henstra (juriste gespecialiseerd in mensenrechten) en Thomas van Slobbe (directeur van de groene denktank Stichting wAarde) in een ingezonden brief in dagblad Trouw van dinsdag 24 november, pagina 25.

Gunstige ontwikkeling
Een groene leefomgeving heeft een gunstige werking op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, schrijven Henstra en Van Slobbe. “Een ‘groene’ ruimte stimuleert de sociale interactie tussen kinderen en de ontwikkeling van een gevoel van eigen waarde.

Uit onderzoek blijkt onder meer dat natuurcontact in de eerste plaats bevorderlijk is voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Het klimmen in een boom vereist een meer gevarieerde motoriek dan bijvoorbeeld de technische apparaten in een gymzaal.”

Meer groen in en om steden
Verder schrijven zij dat een kinderrecht op natuurcontact kan zorgen voor meer bewustwording. Veilige en voor kinderen makkelijk bereikbare groene gebieden in de steden helpen dit te realiseren.

Op het einde van de ingezonden brief schrijven Henstra en Van Slobbe dat Nederland haar doelstelling om meer groen in en om steden te realiseren wat serieuzer moet nemen.

Wilt u het volledige bericht lezen? Neem dan contact op met Trouw

Bron:
Trouw