NatuurSUPER heeft als doel dertien locaties in Nederland te kunnen ondersteunen

Terreinen liggen steeds vaker en langer braak, onder andere vanwege de huidige economische ontwikkelingen. Deze terreinen kunnen een tijdelijke bestemming krijgen.  Vanuit deze visie is in 2010 in Eindhoven een pilotproject gerealiseerd, genaamd NatuurSUPERmarkt. Dit project richtte zich op de tijdelijke invulling van een braakliggend terrein met een buurtmoestuin. Doel is om eind 2013 in […]

Stelling: Bouwen in de groene gebieden moet kunnen

Komende weken verschijnt in de Heemsteedse Courant telkens één stelling of vraag waarop de deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen reageren. De stelling van deze week is: Bouwen in groene gebieden moet kunnen? VVD: ONEENSDe VVD wil geen nieuwe bebouwing in de groene gebieden. Vervanging van huidige bebouwing wil de VVD alleen als die de […]

Voor kinderen is het goed als zij in groene omgeving kunnen spelen

“De afgelopen decennia is er sluipenderwijs een kloof ontstaan tussen kinderen en natuur. Terwijl kinderen juist een groene omgeving nodig hebben voor een gezonde lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling.” Dit schrijven Annelies Henstra (juriste gespecialiseerd in mensenrechten) en Thomas van Slobbe (directeur van de groene denktank Stichting wAarde) in een ingezonden brief in dagblad Trouw […]