Uniek Bomen­mu­se­um in Den Haag is klaar

Het Bomen­mu­se­um en het daar­om­heen lig­gen­de Vliet­park in de Haag­se wijk Wate­ring­se Veld zijn af. Het unie­ke open­lucht­mu­se­um bestaat uit meer dan 400 ver­schil­len­de soor­ten bomen. Het Vliet­park ver­bindt de Uit­hof met Mid­­den-Del­f­­land en is daar­mee een belang­rij­ke scha­kel in de groe­ne gor­del rond de zuid­kant van Den Haag. Het is een gewil­de plek voor […]

Groot­ste groe­ne dak van Amster­dam bij­na klaar

Het groe­ne dak op De Hal­ve Wereld, een com­plex met 118 soci­a­le huur­wo­nin­gen naast de Sto­pe­ra in Amster­dam, wordt op 24 augus­tus opge­le­verd. Het is het groot­ste groe­ne dak, cir­ca 1.300 m²,  dat tot nu toe in Amster­dam is gere­a­li­seerd.  Het duur­za­me sed­um­dak is in opdracht van woning­cor­po­ra­tie Yme­re aan­ge­legd, mede op ver­zoek van de […]

Ver­ti­ca­le tuin in Bel­gi­sche Has­selt is klaar

De ver­ti­ca­le tuin op de gevel van het pand van Toe­ris­me Has­selt is klaar. Het is een eer­ste rea­li­sa­ties op een open­baar gebouw in Vlaan­de­ren. Het idee rond de ver­ti­ca­le tuin is onder meer ont­staan naar aan­lei­ding van de Euro­pe­se groen­wed­strijd Enten­te Flo­ra­le waar­aan de stad Has­selt mee­doet. De han­gen­de tuin is meer dan uit­slui­tend […]