Berichten

De bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner door de Haaglanden-gemeenten, maakt de realisatie van maar liefst negen groene projecten in de regio mogelijk. Marcel Houtzager, regiobestuurder Groen, Recreatie en Toerisme:  “In tegenstelling tot de landelijke bezuinigingen kiest Haaglanden nadrukkelijk voor de investering in groen.”

 

Houtzager: “Groengebieden zijn essentieel voor ons leefklimaat. Maar ook de economische betekenis is niet te onderschatten. Recreatie, toerisme en het vestigingsmilieu voor bedrijven varen er wel bij. Ik ben blij dat we nu de eerste resultaten gaan boeken en hoop van harte dat we de investering in het Fonds Groen Haaglanden in 2012 kunnen uitbreiden.”

 

Negen projecten
In totaal werden negentien subsidieaanvragen gedaan. Negen (deel)projecten krijgen nu subsidie. 
Belangrijkste selectievoorwaarden zijn dat de projecten zichtbaar bijdragen aan de kwaliteit van groen en recreatie en dat ze op korte termijn worden uitgevoerd. Hiervoor is ruim 777.000 euro beschikbaar. Inwoners van Haaglanden zien al snel resultaten. Het merendeel van onderstaande projecten zijn uiterlijk in 2012 klaar.

 

Negen (deel)projecten

  • het vergroten van het waterbergend vermogen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het J.C. Bloempark in Delft;
  • realiseren van een ecologische verbinding tussen de Groenzoom en de Balij bij de barrière Katwijkerlaan in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
  • vergroten van het leefgebied van de steenuil en het herstellen van het historische karakter van het weidegebied in het Buytenpark in Zoetermeer;
  • herinrichting van de buitenruimte van het bezoekerscentrum Meijendel in het duingebied van Wassenaar;
  • het verbeteren van het Binnenpark in Zoetermeer door onder andere het aanbrengen van meer groen, parkmeubilair, wandel- en fietspaden;

  • aanleggen van de educatieve route ‘Natuur je buur’ in Delf;

  • renovatie van landgoed Ockenburgh in Den Haag door de aanleg van een nieuwe parkeerplaats, herinrichting van de Koeweide en herstellen van bos en paden;

  • vervanging van het terreinmeubilair en bruggen en herstellen van het padenpatroon op landgoed Marlot/Reigersbergen in Den Haag;

  • bouw van het nieuwe bezoekerscentrum Meijendel in het duingebied van Wassenaar.

Fonds Groen Haaglanden
Stadsgewest Haaglanden richtte het Fonds Groen Haaglanden begin 2010 op. De negen Haaglanden-gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner per Haaglanden-gemeente. Het fonds financiert de uitvoering van Groenprojecten passend binnen het Groenbeleidsplan.

Bron:
Stadsgewest Haaglanden 
 

Elk jaar kiest de stad Antwerpen een dier- of plantensoort als soort van het jaar. Zo wil de stad dit dier of deze plant een hogere overlevingskans geven in de stedelijke omgeving. In 2010 valt de keuze op een plantensoort, de boom.

De stad kiest de boom als soort van het jaar om mensen bewust te maken van het belang van bomen in de stad. Bomen dragen immers bij tot een gezonde en leefbare stad.

Bomen meer ruimte in de stad
Tegen maart 2010 is het actieplan bekend. Dit zal aansluiten bij de bestaande groenplannen en het bomenplan. Het zal aangeven op welke manier de boom in de stad meer ruimte kan krijgen en hoe het bomenbestand kan behouden en vergroot worden. Het plan zal ook aandacht hebben voor het onderhoud van de bomen.


Burger informeren over bomen
Ook de Antwerpenaar wordt betrokken. Hij zal informatie krijgen over het bomenpatrimonium en kunnen deelnemen aan wandelingen in parken en langs bomen. Ook bezoeken aan de Bomenbank, adoptie van bomen in de straat, buurt of wijk en vertellingen over bijzondere bomen staan op het programma.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Antwerpen ORadio

In het verkiezingsprogramma van CDA Leiden dat onlangs is verschenen, schrijft de partij dat de leefbaarheid van de stad verder moet worden versterkt. Door meer bomen en planten in de wijken te plaatsen, wordt de leefbaarheid van de woonomgeving vergroot.

De diverse parken in stad, zoals het Plantsoen, Van der Werfpark, de Tuin van Noord en Bos van Bosman, moeten nu en in de toekomst met zorg worden onderhouden. CDA Leiden pleit er dan ook voor dat er in deze parken niet gebouwd gaat worden. De partij wil juist, waar het mogelijk is, het groene karakter versterken.

Bron:
CDA Leiden