Haaglanden kiest nadrukkelijk voor investeringen in groen

De bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner door de Haaglanden-gemeenten, maakt de realisatie van maar liefst negen groene projecten in de regio mogelijk. Marcel Houtzager, regiobestuurder Groen, Recreatie en Toerisme:  “In tegenstelling tot de landelijke bezuinigingen kiest Haaglanden nadrukkelijk voor de investering in groen.”

 

Houtzager: “Groengebieden zijn essentieel voor ons leefklimaat. Maar ook de economische betekenis is niet te onderschatten. Recreatie, toerisme en het vestigingsmilieu voor bedrijven varen er wel bij. Ik ben blij dat we nu de eerste resultaten gaan boeken en hoop van harte dat we de investering in het Fonds Groen Haaglanden in 2012 kunnen uitbreiden.”

 

Negen projecten
In totaal werden negentien subsidieaanvragen gedaan. Negen (deel)projecten krijgen nu subsidie. 
Belangrijkste selectievoorwaarden zijn dat de projecten zichtbaar bijdragen aan de kwaliteit van groen en recreatie en dat ze op korte termijn worden uitgevoerd. Hiervoor is ruim 777.000 euro beschikbaar. Inwoners van Haaglanden zien al snel resultaten. Het merendeel van onderstaande projecten zijn uiterlijk in 2012 klaar.

 

Negen (deel)projecten

  • het vergroten van het waterbergend vermogen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het J.C. Bloempark in Delft;
  • realiseren van een ecologische verbinding tussen de Groenzoom en de Balij bij de barrière Katwijkerlaan in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
  • vergroten van het leefgebied van de steenuil en het herstellen van het historische karakter van het weidegebied in het Buytenpark in Zoetermeer;
  • herinrichting van de buitenruimte van het bezoekerscentrum Meijendel in het duingebied van Wassenaar;
  • het verbeteren van het Binnenpark in Zoetermeer door onder andere het aanbrengen van meer groen, parkmeubilair, wandel- en fietspaden;

  • aanleggen van de educatieve route ‘Natuur je buur’ in Delf;

  • renovatie van landgoed Ockenburgh in Den Haag door de aanleg van een nieuwe parkeerplaats, herinrichting van de Koeweide en herstellen van bos en paden;

  • vervanging van het terreinmeubilair en bruggen en herstellen van het padenpatroon op landgoed Marlot/Reigersbergen in Den Haag;

  • bouw van het nieuwe bezoekerscentrum Meijendel in het duingebied van Wassenaar.

Fonds Groen Haaglanden
Stadsgewest Haaglanden richtte het Fonds Groen Haaglanden begin 2010 op. De negen Haaglanden-gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner per Haaglanden-gemeente. Het fonds financiert de uitvoering van Groenprojecten passend binnen het Groenbeleidsplan.

Bron:
Stadsgewest Haaglanden