Berichten

De actie ‘Boeren planten bomen’ van Landschap Erfgoed Utrecht stimuleert agrariërs en bewoners van het buitengebied in de provincie Utrecht streekeigen beplanting aan te leggen en te kiezen voor een groen buitengebied.

Met een breed samengesteld assortiment van voornamelijk inheemse bomen, struiken en hoogstamfruitbomen, kunnen boerenerf en landerijen aanzienlijk worden verfraaid en in het omringende landschap worden ingepast. Tot 1 februari 2012 kan plantmateriaal besteld worden.

De actie is niet alleen voor agrariërs, maar voor alle bewoners van het buitengebied. Wie plannen heeft het boerenerf aan te leggen of te herstellen is bij Landschap Erfgoed Utrecht aan het juiste adres.

Klik hier voor meer informatie »
Bron:
Dichtbij

Landschapsbeheer Zuid-Holland voert met succes al gedurende 17 jaar het project ‘Boeren Planten Bomen’ uit in de provincie Zuid-Holland. Het project heeft als doel om bewoners van het landelijk gebied te stimuleren om streekeigen boom- en struiksoorten aan te planten. Vanaf september 2011 heeft het project een nieuw jasje gekregen met de naam ‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’.

Bij de start van het project in 1992 was de voornaamste doelgroep van het project de agrariërs . Zij waren immers de bewoners en beheerders van het landelijk gebied. In de loop der jaren heeft zich echter een ontwikkeling voorgedaan waarbij steeds meer mensen vanuit het stedelijk gebied zijn verhuisd naar het landelijk gebied. Daarnaast is de druk op het landschap de afgelopen decennia toegenomen. Steeds meer mensen, natuurbeschermers, vrijwilligersgroepen en gemeenten hebben een belang bij het behoud en ontwikkeling van het landschap.

De doelgroep voor het project is daarom in de afgelopen jaren uitgebreid met particulieren, vrijwilligersgroepen en andere instanties op het gebied van natuur en landschap. 

 

Kies voor Zuid-Hollands Groen
Landschapsbeheer Zuid-Holland zal onder de nieuwe projectnaam op een gelijke manier te werk gaan als binnen het project ‘Boeren Planten Bomen’. De nieuwe naam geldt vanaf het seizoen 2010/2011. Onder de projectnaam “Kies voor Zuid-Hollands Groen” zal Landschapsbeheer Zuid-Holland zich inspannen voor de bescherming en instandhouding van het karakteristieke landschap en haar cultuurhistorie, in nauwe samenwerking met de bewoners. Er wordt naar gestreefd om nog jarenlang streekeigen bomen en struiken aan te planten die in het Zuid-Hollandse landschap thuishoren.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland 
 

De Groene Stad en Groenforum Nederland zijn naast het informeren van de lokale politici over de meerwaarde van het groen ook de burger hierover aan het informeren. De redactionele pagina ‘Kies voor een groene gemeente’ waarin de burger wordt geïnformeerd over de extra waarde die groen heeft, is onlangs naar de Nederlandse huis-aan-huis bladen verstuurd.

Nu de aandacht voor het groen op de politieke agenda groeit, spoort De Groene Stad en Groenforum Nederland burgers aan om zich te verdiepen in de verschillende verkiezingsprogramma’s als het over het groen gaat. Aangezien de gemeenteraad het groenbeleid vaststelt en besluiten neemt over allerlei groenkwesties. Het gaat dus om onderwerpen die in de directe omgeving van de burger spelen, zoals de aanleg van een park, de aanleg van een groene speelplek, subsidies voor groene daken et cetera.

Politiek informeren
Vanaf september 2009 worden alle grote, lokale politieke partijen geïnformeerd over het multifunctionele belang van het groen door middel van nieuwsbrieven en posters. Met als doel hen erop te attenderen dat groen van wezenlijk belang kan zijn voor de stembusgang. Want de burger hecht waarde aan een groene omgeving waarin hij onder meer kan ontspannen en waar zijn kinderen veilig kunnen spelen.

Meer informatie: