Kies voor een groene gemeente

De Groene Stad en Groenforum Nederland zijn naast het informeren van de lokale politici over de meerwaarde van het groen ook de burger hierover aan het informeren. De redactionele pagina ‘Kies voor een groene gemeente’ waarin de burger wordt geïnformeerd over de extra waarde die groen heeft, is onlangs naar de Nederlandse huis-aan-huis bladen verstuurd.

Nu de aandacht voor het groen op de politieke agenda groeit, spoort De Groene Stad en Groenforum Nederland burgers aan om zich te verdiepen in de verschillende verkiezingsprogramma’s als het over het groen gaat. Aangezien de gemeenteraad het groenbeleid vaststelt en besluiten neemt over allerlei groenkwesties. Het gaat dus om onderwerpen die in de directe omgeving van de burger spelen, zoals de aanleg van een park, de aanleg van een groene speelplek, subsidies voor groene daken et cetera.

Politiek informeren
Vanaf september 2009 worden alle grote, lokale politieke partijen geïnformeerd over het multifunctionele belang van het groen door middel van nieuwsbrieven en posters. Met als doel hen erop te attenderen dat groen van wezenlijk belang kan zijn voor de stembusgang. Want de burger hecht waarde aan een groene omgeving waarin hij onder meer kan ontspannen en waar zijn kinderen veilig kunnen spelen.

Meer informatie: