Verslag van kennisatelier 'How to… Stedelijk Groen in Crisistijd'

Kaders stellen en effectief verwachtingsmanagement zijn belangrijk om als gemeente stedelijk groen met inzet van burgers mogelijk te maken. Het blijkt een effectieve strategie te zijn om bewoners te wijzen op de kans op waardestijging van hun gebied door aanwezig groen. Bewoners lijken zich meer in te willen spannen voor eetbaar groen dan voor esthetisch […]

Kennisatelier 'How to… Groen in Crisistijd'

Groen is geen kostenpost, groen loont! Woningen en bedrijfspanden in een aantrekkelijke omgeving leveren meer geld op, nodigen bewoners uit tot ontmoeten, en een groene functie kan leegstaande ruimte weer een zinvolle invulling geven. Het Kennisatelier ‘How to… Groen in Crisistijd’ vindt plaats op  vrijdag 25 mei 2012 en wordt georganiseerd door Nicis Institute. De budgetten […]

Thema luchtgroen centraal tijdens kennisatelier

Op 7 oktober vindt het kennisatelier Luchtgroen in Tilburg plaats. Tijdens deze bijeenkomst staan onder meer de precieze werking van luchtgroen en de perspectieven van luchtgroen volgens de meest recente modellen plaats. Op 7 oktober vindt de eerste van de in totaal drie bijeenkomsten plaats. Met als doel om  groen in te zetten als middel […]