Kennisatelier 'How to… Groen in Crisistijd'

Groen is geen kostenpost, groen loont! Woningen en bedrijfspanden in een aantrekkelijke omgeving leveren meer geld op, nodigen bewoners uit tot ontmoeten, en een groene functie kan leegstaande ruimte weer een zinvolle invulling geven. Het Kennisatelier ‘How to… Groen in Crisistijd’ vindt plaats op  vrijdag 25 mei 2012 en wordt georganiseerd door Nicis Institute.

De budgetten voor stedelijke vernieuwing en de inrichting van bedrijventerreinen zijn door de crisis opgedroogd. Er is sprake van grote leegstand op bedrijventerreinen. Het risico van verloedering ligt op de loer. Al dan niet tijdelijke groene invullingen van leegstand en braakliggende bouwgronden kunnen een oplossing bieden en sociale en economische meerwaarde toevoegen aan gebieden. Werken aan maatschappelijke opgaven en creëren van waarde door het gebruik van groen kan de overheid niet alleen. Krimpende budgetten maken het noodzakelijk om te werken aan nieuwe coalities, of het opnieuw uitvinden van de oude. De centrale vraag is hoe en vanuit welke rollen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen samenwerken aan groene oplossingen voor maatschappelijke opgaven.


Participanten
Het kennisatelier  maakt deel uit van het kennisprogramma ‘Vitale stad, groene stad’ waarin ook het ministerie van EL&I, VNG en Entente Florale participeren. Het gastheerschap van de bijeenkomst ligt in handen van burgemeester Lucas Bolsius (Amersfoort).

Meer informatie over het programma en aanmelden »