Berichten

Tijdens de bijeenkomst ‘klimaatbestendige gemeente’ op 14 april aanstaande in Arnhem staat het realiseren van een klimaatbestendige stad centraal. Deze bijeenkomst is het begin van een nieuw netwerk van gemeenten die samenwerken op het gebied van klimaatadaptatie. Een netwerk waarbinnen kennis, kunde , ervaringen en voorbeelden tussen gemeenten wordt uitgewisseld, een netwerk, waar gemeenten van elkaar leren.

Op de bijeenkomst is aandacht voor alle aspecten van de klimaatverandering: hitte, wateroverlast en droogte op alle schaalniveaus, van gebouw tot stad. U krijgt op die dag een overzicht hoe andere gemeenten hun stad aanpassen aan (de gevolgen van) klimaatverandering. U hoor de laatste resultaten van toegepast onderzoek naar hitte in de stad. U kunt samen met anderen onderwerpen verder uitdiepen.  En u kunt in discussie gaan over mogelijkheden van bestuurlijke agendering van en participatie in klimaatprojecten.

Datum: 14-4-2011
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Arnhem

 

Klik hier voor meer informatie »

 

Op vrijdag 4 juni vindt in Milaan een congres plaats waarin De Groene Stad filosofie centraal staat. Personen uit de wereld van de groene infrastructuur en groene ontwikkeling zijn uitgenodigd om kennis rondom het groenbeleid te delen, met als doel dat groen (bomen en planten) een leidende rol speelt bij het duurzaam en leefbaar houden van steden.

Afgevaardigden van New York, Chicago, Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam en Milaan alsmede  de Europees commissaris voor Milieu zullen hun visie en ideeën rondom de waarde van het groen delen.

Groene Stad centraal op Wereldtuinbouwtentoonstelling 2015
De stad Milaan organiseert dit congres om ideeën op te doen voor de Wereldtentoonstelling die in 2015 in Milaan zal plaatsvinden. De Groene Stad filosofie zal daarbij een centrale rol gaan spelen.

 

90.000 bomen planten
De stad Milaan hecht grote waarde aan het groen. Zo wordt er een groene infrastructuur ontwikkeld vanuit de stad naar het buitengebied waarin 90.000 bomen worden geplant.

De Groen Stad Europa
Op zaterdag 5 juni gaan de nationale vertegenwoordigers van De Groene Stad Europa zich buigen over de vorderingen en ideeën uitwisselen omtrent De Groene Stad in hun land voor de toekomstige ontwikkeling. Dit naar aanleiding van De Groene Stad Europa beweging die in oktober 2009 in Straatsburg is opgericht door 5 landen (Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland). In Milaan zullen meerdere landen toetreden tot deze club. De Groene Stad Europa is mede opgezet door Plant Publicity Holland en ELCA (European Landscape Contractors Association) en zij hebben in samenwerking met de andere Europese partners als doel een meerjaren groenprogramma te gaan ontwikkelen.

Bekijk het programma » 

 
 

Op donderdag 5 november 2009 wordt in Theater de Maaspoort in Venlo de tweede Nederlandse Boominfodag georganiseerd. De Nederlandse Boominfodag is het congres waar wetenschappelijke en praktische kennis over bomen wordt samengebracht.

Doelgroep van de Nederlandse Boominfodag zijn boomverzorgers, boomkwekers, boomtechnische onderzoekers en boombeheerders van bomen even als beleidmakers. Net als vorig jaar staat het programma in 2009 in het teken van inspirerende lezingen en boeiende presentaties, verzorgd door internationale deskundigen.

Van groot belang
Gezonde bomen en alle overige flora zijn van groot belang voor de luchtkwaliteit en leefbaarheid van het stedelijk gebied. Kwalitatieve en duurzame instandhouding van bomen verdient daarom bijzondere aandacht.

Verschillende invalshoeken
Het beleid van boombeheerders is er op gericht om op een zorgvuldige manier vorm te geven aan de aanplant en het beheer van bomen in het stedelijk gebied. Uit verschillende invalshoeken worden op het congres de kansen en bedreigingen voor boomstructuren door een aantal vooraanstaande wetenschappers toegelicht.

Gemeente Venlo, de VHG en de Floriade 2012 zijn de congres-partners van de Nederlandse Boominfodag. De congresdag wordt ditmaal georganiseerd in Venlo. In het programma is een rondgang over een markant deel van het Floriade terrein opgenomen waarin bomen centraal zullen staan.

Boom van het Jaar
Elk jaar maakt de begeleidingscommissie van het Gebruikswaarde Onderzoek Laanbomen, samen met Plant Publicity Holland, de boom van het jaar bekend. Dit jaar zal Marco Hoffman namens de begeleidingscommissie een lezing geven over de boom van het jaar 2010.

Meer info over deze dag »

Bron:
Boominfodag