Kennis- en netwerkdag 'Klimaatbestendige gemeente'

Tijdens de bijeenkomst ‘klimaatbestendige gemeente’ op 14 april aanstaande in Arnhem staat het realiseren van een klimaatbestendige stad centraal. Deze bijeenkomst is het begin van een nieuw netwerk van gemeenten die samenwerken op het gebied van klimaatadaptatie. Een netwerk waarbinnen kennis, kunde , ervaringen en voorbeelden tussen gemeenten wordt uitgewisseld, een netwerk, waar gemeenten van […]

Wereldsteden delen kennis over Groene Stad gedachte

Op vrijdag 4 juni vindt in Milaan een congres plaats waarin De Groene Stad filosofie centraal staat. Personen uit de wereld van de groene infrastructuur en groene ontwikkeling zijn uitgenodigd om kennis rondom het groenbeleid te delen, met als doel dat groen (bomen en planten) een leidende rol speelt bij het duurzaam en leefbaar houden […]

Wetenschappelijk en praktische kennis over bomen op Boominfodag

Op donderdag 5 november 2009 wordt in Theater de Maaspoort in Venlo de tweede Nederlandse Boominfodag georganiseerd. De Nederlandse Boominfodag is het congres waar wetenschappelijke en praktische kennis over bomen wordt samengebracht. Doelgroep van de Nederlandse Boominfodag zijn boomverzorgers, boomkwekers, boomtechnische onderzoekers en boombeheerders van bomen even als beleidmakers. Net als vorig jaar staat het […]