Wetenschappelijk en praktische kennis over bomen op Boominfodag

Op donderdag 5 november 2009 wordt in Theater de Maaspoort in Venlo de tweede Nederlandse Boominfodag georganiseerd. De Nederlandse Boominfodag is het congres waar wetenschappelijke en praktische kennis over bomen wordt samengebracht.

Doelgroep van de Nederlandse Boominfodag zijn boomverzorgers, boomkwekers, boomtechnische onderzoekers en boombeheerders van bomen even als beleidmakers. Net als vorig jaar staat het programma in 2009 in het teken van inspirerende lezingen en boeiende presentaties, verzorgd door internationale deskundigen.

Van groot belang
Gezonde bomen en alle overige flora zijn van groot belang voor de luchtkwaliteit en leefbaarheid van het stedelijk gebied. Kwalitatieve en duurzame instandhouding van bomen verdient daarom bijzondere aandacht.

Verschillende invalshoeken
Het beleid van boombeheerders is er op gericht om op een zorgvuldige manier vorm te geven aan de aanplant en het beheer van bomen in het stedelijk gebied. Uit verschillende invalshoeken worden op het congres de kansen en bedreigingen voor boomstructuren door een aantal vooraanstaande wetenschappers toegelicht.

Gemeente Venlo, de VHG en de Floriade 2012 zijn de congres-partners van de Nederlandse Boominfodag. De congresdag wordt ditmaal georganiseerd in Venlo. In het programma is een rondgang over een markant deel van het Floriade terrein opgenomen waarin bomen centraal zullen staan.

Boom van het Jaar
Elk jaar maakt de begeleidingscommissie van het Gebruikswaarde Onderzoek Laanbomen, samen met Plant Publicity Holland, de boom van het jaar bekend. Dit jaar zal Marco Hoffman namens de begeleidingscommissie een lezing geven over de boom van het jaar 2010.

Meer info over deze dag »

Bron:
Boominfodag