Kennis- en netwerkdag 'Klimaatbestendige gemeente'

Tijdens de bijeenkomst ‘klimaatbestendige gemeente’ op 14 april aanstaande in Arnhem staat het realiseren van een klimaatbestendige stad centraal. Deze bijeenkomst is het begin van een nieuw netwerk van gemeenten die samenwerken op het gebied van klimaatadaptatie. Een netwerk waarbinnen kennis, kunde , ervaringen en voorbeelden tussen gemeenten wordt uitgewisseld, een netwerk, waar gemeenten van elkaar leren.

Op de bijeenkomst is aandacht voor alle aspecten van de klimaatverandering: hitte, wateroverlast en droogte op alle schaalniveaus, van gebouw tot stad. U krijgt op die dag een overzicht hoe andere gemeenten hun stad aanpassen aan (de gevolgen van) klimaatverandering. U hoor de laatste resultaten van toegepast onderzoek naar hitte in de stad. U kunt samen met anderen onderwerpen verder uitdiepen.  En u kunt in discussie gaan over mogelijkheden van bestuurlijke agendering van en participatie in klimaatprojecten.

Datum: 14-4-2011
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Arnhem

 

Klik hier voor meer informatie »