Berichten

Basisschool Het Baken in Oss ontvangt de eerste boom van het project ‘Bomen voor School’. Wethouder Hoeksema plant de eerste boom samen met tien leerlingen op donderdag 12 april. Door dit project krijgen tien basisscholen een extra boom op hun schoolplein.

Scholen met weinig groen op hun schoolplein doen mee met dit project. Het planten van een boom is ook een goed moment om aandacht te besteden aan natuur- en milieueducatie. De scholen krijgen een lespakket van Hoveniers Informatie Centrum (HIC) en professioneel advies. Het voorjaar van 2012 is het startschot om alle bomen te planten. ‘Bomen voor Scholen’ is in het leven geroepen door Projectbureau Orbis. De gemeente Oss heeft geld voor deze actie beschikbaar gesteld.

Lees ook:
Wethouder Tilburg plant boom in kader van ‘Bomen voor Scholen’ 

Bron:
Nationale Onderwijsgids

Het nieuwe schoolplein van Basisschool De Cocon in Tilburg wordt vandaag geopend door wethouder Marieke Moorman. Om dat te vieren, plant de wethouder tijdens de opening samen met de kinderen van de school ook meteen een boom.

Het planten van de boom bij De Cocon is meteen de start van de uitvoering van het project ’Bomen voor Scholen’, waarbij 15 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de Oude Stad van de gemeente Tilburg een boom cadeau krijgen om de omgeving van de school op te fleuren.

Bomenbestand uitbreiden
De gemeente Tilburg wil de Oude Stad vergroenen en haar bomenbestand in het stedelijk gebied uitbreiden. Marieke Moorman, wethouder Natuur & Landschap: “Zo ontstaat een fijner leefgebied. Dat ik de eerste boom mag planten bij de opening van het vernieuwde schoolplein van De Cocon, vind ik extra belangrijk. Deze basisschool ligt namelijk in de wijk Groeseind-Hoefstraat, waaraan wij de komende jaren op allerlei manieren extra impulsen willen geven”.

Boom aanbieden
Veel schoolterreinen lenen zich prima voor het planten van een boom of een haag. Ze beschikken over weinig  groen en hebben voldoende plaats. Probleem is dat de schoolbesturen vaak niet beschikken over de financiële  middelen om extra groen bij te planten. Daarom heeft de gemeente alle basisscholen in stadsdeel Oude Stad een boom aangeboden voor het schoolterrein. Inmiddels hebben 15 basisscholen aangegeven hiervan gebruik te maken. In de periode tot half april worden de bomen geplant.

Lespakket
Voor het project ’Bomen voor Scholen’ is een lespakket ontwikkeld dat in het teken staat van natuur- en milieueducatie. Iedere deelnemende school krijgt naast een boom (of haag) dit lespakket aangereikt.

Bron:
Tilburg Dichtbij

 

Wethouder Peter van Ostaijen (openbare ruimte) en wethouder Marcel Houtzager (groen) van de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben vorige week  een boom geplant in Leidschendam. Hiermee werd officieel een volgende stap gezet in de uitvoering van het ‘1000bomenplan’.

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil een aantrekkelijke groene woonstad zijn, omdat meer groen in de stad bijdraagt aan een leefbare woonomgeving. Met name bomen hebben een gunstige invloed op het stadsklimaat en zorgen voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Actie ‘hier past een boom’
De gemeente Leidschendam-Voorburg wil daarom 1000 extra bomen laten planten. De afgelopen tijd hebben 78 inwoners in totaal 34 locaties aangedragen via de actie ‘hier past een boom!’.

De gemeente heeft ook zelf plekken aangewezen waar extra bomen aangeplant worden. Alle bomen worden binnen enkele weken aangeplant.

 

Meer informatie:
Groenstructuurplan 2010 »

Bron:
Het krantje-online

Op 20 mei aanstaande wordt het project ‘Geschakelde Kroonluchters’ in Nijmegen uitgevoerd. Dit project bestaat uit de aanplant van een rij Zilverlindes (Tilia tomentosa) voor het ROC-gebouw bij het centraalstation van Nijmegen.

Het project is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen, wethouder Jan van der Meer en beeldend kunstenaar Boudewijn Corstiaensen met leerlingen van M.B.O. Helicon opleidingen die de bomen zullen planten volgens de theorie van de ‘Gulden snede’.

Tijdens de aanplant van de Zilverlindes wordt een aantal zoetwater parels in de Nijmeegse aarde als een soort boomzaadje gepoot. Hiermee wordt de stad Nijmegen in het middelpunt van de Gulden snede geplaatst.

Dit project kan worden gezien als een bijdrage aan de poging van Nijmegen om de ‘Groenste stad ’ van Nederland te worden.

Klik hier voor meer informatie »

De gemeente Vlaardingen heeft vandaag vier bijzondere bomen geplant, om te vieren dat de stad is uitgeroepen tot Groenste Stad van Nederland.

De bomen – watercipres (boom van het jaar 2010), zakdoekjesboom, annapaulownaboom en doodsbeenderenboom – zijn gekozen vanwege hun opvallende kenmerken en symboliek. Ze verwijzen naar verrassend waterrijk, bruisend en historisch Vlaardingen.

De gemeente heeft Vlaardingen tijdens de nationale groencompetitie als klavertje vier gepresenteerd. Wie van bovenaf naar de plattegrond van de stad kijkt, ontdekt een klavertje vier. In elk klaverblad werd dan ook een boom geplant. 

De bomen werden geplant door wethouder Anny Attema, bestuurslid Marjolijn Ruijs van Entente Florale, voorzitter van Cultuurgroep voor Laan-, Bos- en Parkbomen Jos Mouwen, jongerenopbouwwerker Brechtje Simons, Yvonne Batenburg en  kinderen.

Op 22 juli wordt Vlaardingen door de internationale Entente Florale bezocht.

Klik hier voor meer informatie »


Jos Mouwen, voorzitter van Cultuurgroep voor Laan-, Bos- en Parkbomen van de NBvB, spreekt de gasten toe over de diverse bomen


Entente Florale bestuurslid Marjolijn Ruijs vertelt in het kort iets over de groencompetitie. Naast haar staat ‘het klavertje vier’ van Vlaardingen


Kinderen scheppen grond bij de Annapaulownaboom


De Doodsbeenderenboom was de laatste boom die door scouting werd geplant

 

De Klimaatstraatfeest-deelnemers in de Vrouwjuttenhof in Utrecht gaan tijdens de Boomfeestdag een aantal bomen planten in de binnenstad.

Manuela van Prooijen gaat samen met haar Klimaatburen op 17 maart bomen planten in samenwerking met de gemeente Utrecht. “Er zal een rode en een witte paardenkastanje geplant worden”, vertelt Manuela. ‘Beide worden scheef geplant, precies zoals ontwerper Zocher dat vroeger ook had ontworpen.’

Waarde en belang van bomen
De 54-ste Boomfeestdag wordt dit jaar gevierd met een toepasselijk thema:‘Bomen maken onze buurt’, waarin De Groene Stad gedachte centraal staat. Met dit thema wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de waarde en het belang van bomen in ons stedelijk gebied.

Kennis over bomen bijbrengen
Tijdens de Boomfeestdag in Utrecht zullen zoals elk jaar weer kinderen worden betrokken bij het planten van de bomen. “Het is belangrijk dat wij kennis, inzicht en begrip voor bomen bijbrengen aan onze kinderen en de samenleving”, laat Manuela weten. “Het is daarom ook zo leuk dat onze burgemeester langskomt en ons initiatief steunt.”

Bron:
Hier Nederland Klimaatneutraal

Eind oktober vond in Straatsburg een conferentie plaats onder de noemer De Groene Stad waarbij duurzaam groen centraal stond. Deskundigen uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Nederland gaven hun visie op het belang van bomen en planten als multifunctioneel product voor de ontwikkeling van een duurzaam en leefbaar stedelijk gebied.

De sprekers presenteerden ook talrijke praktijkvoorbeelden uit de gehele wereld. Voor Nederland namen Niek Roozen, landschapsarchitect en Jaap Spros, voorzitter van PPH en Entente Florale Internationaal, deel aan de forumdiscussie. Ook de European Landscaping Contractors Association (ELCA) maakte onderdeel uit van deze conferentie. ELCA is een belangrijke partij bij deze ontwikkeling van het concept De Groene Stad op Europees niveau.

Overeenkomst
De conferentie resulteerde in het ondertekenen van een overeenkomst “De Groene Stad” door de bovengenoemde vijf landen. Zij committeerden zich hiermee tot het ontwikkelen van De Groene Stad activiteiten in hun eigen land. In 2010 wordt het plan verder uitgewerkt.

Media-aandacht
In de digitale nieuwsbrief van het toonaangevende Franse dagblad Le Monde van 28 oktober werd volop aandacht geschonken aan de conferentie, die samen met Val’hor (de Franse overkoepelende organisatie voor de tuinbouw) werd georganiseerd.