Berichten

â€Het juiste antwoord op de crisis is vergroening. Vergroening van de omgeving, van leefstijlen en van de economie€œ, zei Agnes van Ardenne bij de Nationale Groendag in Ermelo. De tuinbouw- en groensector kan daarbij in binnen- en buitenland voortbouwen op het concept van de Groene Steden, meent de voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT).
Volgens Van Ardenne is het daarnaast vereist dat we naar een circulaire economie gaan, een economie met gesloten kringlopen. Wereldwijd groeit de bevolking en de welvaart neemt toe, hetgeen meer kansen biedt voor de afzet van groene producten. Door de urbanisatie ontstaat ook meer aandacht voor het concept van de Green Cities. “De druk op het huidige verbruik van natuurlijke grondstoffen en de groei van de afvalberg dwingt ons om ook te zoeken naar andere grondstoffen uit plantaardig materiaal, naar hergebruik en het sluiten van kringlopen.”
Trendy
Groen is trendy en daarom ziet het perspectief van de tuinbouw- en groensector er volgens de PT-voorzitter gunstig uit. De sector kan bij de groene en circulaire economie een essentiële rol spelen, in allianties met bijvoorbeeld de agro-, chemie- en verpakkingenindustrie. In groene reststromen zitten veel waardevolle stoffen. Kennis die wij opdoen door samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoeksinstellingen via open innovatie kunnen ondernemers gebruiken in hun businessmodellen voor internationaal ondernemen, aldus Van Ardenne op de Nationale Groendag, waar Bergeijk in de categorie Dorpen™ en Weert in de categorie €˜Steden€™ met goud werden bekroond.
Groene Stadsbeweging
Van Ardenne merkte op dat het bewezen is, groen is gezond en maakt vitaal en gelukkig. Dat maakt dat de keus voor vergroening niet ingewikkeld is. €œEr is al lange tijd een sterke beweging van onderop gaande! Ik noem het de Groene Stadsbeweging. De vraag van het publiek naar groen is heftig groeiende. Spontane initiatieven zijn er legio. Groen en stadstuinbouw gaan nu onverbrekelijk samen. Overal wil men het zien groeien en bloeien. Niet opmerkelijk. Bij economisch zwaar weer zoekt men het vooral in en rondom het eigen huis. Bovendien is de mens een relationeel wezen, dat pas tot zijn recht komt in relatie met zijn omgeving. Hoe natuurlijker die is, des te prettiger men zich voelt.€
Groene Stad
Lokale overheden stimuleren de ontwikkeling en moedigen bewoners aan verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor het openbare buurtgroen. Architecten en bouwers ontwerpen en bouwen nu groener dan ooit tevoren. Met de bouw in het slop is er een nieuwe impuls voor groen renoveren. Ook hier is volgens Van Ardenne het concept van de Groene Stad een bron van inspiratie. €œHet is niet verwonderlijk, dat ondernemers willen dat de campagne De Groene Stad blijft doorgaan. Dat vindt het PT ook. Als er voldoende draagvlak is gaan we er mee door.€
Bron:
Productschap Tuinbouw

Na afloop van het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ op de Floriade is gisteren het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd. Uit handen van Pieter Schalk, voorzitter van de begeleidingscommissie van het gebruikswaarde onderzoek laanbomen ontving Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, het eerste exemplaar.

In het onderzoeksproject ‘Gebruikswaardeonderzoek laanbomen’ zijn  in de afgelopen vijftien jaar in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 75 soorten en cultivars. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht. Daarnaast is ook gewerkt aan een tiental meer algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat, groeiplaats,klimaat en bomen. Onderzoeker Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO): “Het onderzoek heeft heel veel waardevolle informatie opgeleverd die voor iedereen in dit boek en op onze website beschikbaar is. Ik verwacht dat daar de komende jaren nog veel bij kan komen, als de bomen verder uitgroeien. De uitdaging daarbij is ook de bijdrage van deze bomen aan de moderne baten van groen te karakteriseren, zoals de bijdrage aan luchtkwaliteit, leefklimaat, biodiversiteit, waterberging, vestigingsklimaat, sociale cohesie etc”. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.straatbomen.nl .

Belang van onderzoek
Na het in ontvangst nemen van het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ benadrukte Gijsberts dat dit soort onderzoek naar de algehele waarde van straatbomen noodzakelijk blijft voor de groensector, maar zeker ook voor gemeenten. “Het is aan de keten – van boomkweker tot eindafnemer – om collectief financiële middelen op te hoesten om dit soort onderzoek te kunnen blijven uitvoeren.”

Perspectiefrijke soorten
In het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ staat een selectie van 25 bomen van de in totaal 75 onderzochte bomen. Deze selectie is een greep uit de perspectiefrijke soorten uit het onderzoek en bedoeld om een beeld te geven van de vele mogelijkheden die er zijn. Dit boekwerk levert samen met de website www.straatbomen.nl een bijdrage aan de keuze van de juiste boom op de juiste plaats en daarmee aan een groene en gezonde leef- en werkomgeving.

Financiering
Het Gebruikswaardeonderzoek laanbomen wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT). De uitgave ‘De juiste boom op de juiste plaats’ is tot stand gekomen door samenwerking van PPO en Plant Publicity Holland, in het kader van De Groene Stad, www.degroenestad.nl, met financiële steun van het PT.

Downloaden
Via www.straatbomen.nl en via De Groene Stad is het boek te downloaden. Het boek is in een kleine oplage gedrukt en is via de genoemde websites voor 20 euro bij PPH en PPO verkrijgbaar. Wanneer de oplage uitverkocht is, is het mogelijk deze tegen kostprijs te laten herdrukken.

 

Op zondag 27 mei 2012 wordt in Vlaanderen de ‘Dag van het Park’ georganiseerd. Dan staat het groen op die dag in steden en gemeenten op de eerste plaats.

Thema dit jaar is ‘De juiste boom op de juiste plaats’ met tal van aantrekkelijke en boeiende cross-mediale boomverhalen. Op de Dag van het Park wordt ook een netwerkmoment georganiseerd. Dan wordt ook de prijswinnaar  van de projectoproep ‘Groen in de Stad’ bekendgemaakt.

Klik hier voor meer informatie »

Onder de titel “De kroon op het werk” is een informatief een aantrekkelijk boekje verschenen. In het boekje wordt stil gestaan bij het belang van een gezond klimaat voor de mensen en voor de bomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verschillende functies van bomen, de kosten van verzorging en de baten. Er wordt een pleidooi gehouden voor een noodzakelijke klimaatsverandering richting een economisch klimaat waarin alle functies van de natuur in het algemeen en bomen in het bijzonder op hun juiste waarde worden geschat.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht
U kunt hier deze brochure bestellen

Ook interessant:
Klimaat, economie, openbaar groen

Bron:
Plant Publicity Holland
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Kenniscentrum triple E