Agnes van Ardenne: Juiste antwoord op crisis is groene, circulaire economie

â€Het juiste antwoord op de crisis is vergroening. Vergroening van de omgeving, van leefstijlen en van de economie€œ, zei Agnes van Ardenne bij de Nationale Groendag in Ermelo. De tuinbouw- en groensector kan daarbij in binnen- en buitenland voortbouwen op het concept van de Groene Steden, meent de voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT).
Volgens Van Ardenne is het daarnaast vereist dat we naar een circulaire economie gaan, een economie met gesloten kringlopen. Wereldwijd groeit de bevolking en de welvaart neemt toe, hetgeen meer kansen biedt voor de afzet van groene producten. Door de urbanisatie ontstaat ook meer aandacht voor het concept van de Green Cities. “De druk op het huidige verbruik van natuurlijke grondstoffen en de groei van de afvalberg dwingt ons om ook te zoeken naar andere grondstoffen uit plantaardig materiaal, naar hergebruik en het sluiten van kringlopen.”
Trendy
Groen is trendy en daarom ziet het perspectief van de tuinbouw- en groensector er volgens de PT-voorzitter gunstig uit. De sector kan bij de groene en circulaire economie een essentiële rol spelen, in allianties met bijvoorbeeld de agro-, chemie- en verpakkingenindustrie. In groene reststromen zitten veel waardevolle stoffen. Kennis die wij opdoen door samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoeksinstellingen via open innovatie kunnen ondernemers gebruiken in hun businessmodellen voor internationaal ondernemen, aldus Van Ardenne op de Nationale Groendag, waar Bergeijk in de categorie Dorpen™ en Weert in de categorie €˜Steden€™ met goud werden bekroond.
Groene Stadsbeweging
Van Ardenne merkte op dat het bewezen is, groen is gezond en maakt vitaal en gelukkig. Dat maakt dat de keus voor vergroening niet ingewikkeld is. €œEr is al lange tijd een sterke beweging van onderop gaande! Ik noem het de Groene Stadsbeweging. De vraag van het publiek naar groen is heftig groeiende. Spontane initiatieven zijn er legio. Groen en stadstuinbouw gaan nu onverbrekelijk samen. Overal wil men het zien groeien en bloeien. Niet opmerkelijk. Bij economisch zwaar weer zoekt men het vooral in en rondom het eigen huis. Bovendien is de mens een relationeel wezen, dat pas tot zijn recht komt in relatie met zijn omgeving. Hoe natuurlijker die is, des te prettiger men zich voelt.€
Groene Stad
Lokale overheden stimuleren de ontwikkeling en moedigen bewoners aan verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor het openbare buurtgroen. Architecten en bouwers ontwerpen en bouwen nu groener dan ooit tevoren. Met de bouw in het slop is er een nieuwe impuls voor groen renoveren. Ook hier is volgens Van Ardenne het concept van de Groene Stad een bron van inspiratie. €œHet is niet verwonderlijk, dat ondernemers willen dat de campagne De Groene Stad blijft doorgaan. Dat vindt het PT ook. Als er voldoende draagvlak is gaan we er mee door.€
Bron:
Productschap Tuinbouw