Groe­ne monu­men­ten op Roer­monds plein stel­len zich voor aan inwo­ners en voor­bij­gan­gers

Wet­hou­der Gerard IJff van de gemeen­te Roer­mond heeft onlangs de infor­ma­tie­ve bord­jes ont­huld bij enke­le monu­men­ta­le bomen op het Mun­ster­plein. Op elk bord­je staat de Neder­land­se naam van de boom, de Latijn­se naam en het plant­jaar. Voor­bij­gan­gers kun­nen nu zelf ken­nis maken met de negen ver­schil­len­de monu­men­ta­le boom­soor­ten op dit plein. De aan­lei­ding voor het […]

Ant­wer­pen schenkt 800 bomen aan inwo­ners

De stad Ant­wer­pen schenkt 800 bomen aan haar inwo­ners. De bomen komen uit de bomen­bank in Berend­recht waar de stad bomen kweekt om op het vol­le­di­ge grond­ge­bied aan te plan­ten. De bomen die wor­den weg­ge­schon­ken zijn rest­par­tij­en. De bomen kun­nen niet meer gebruikt wor­den op open­baar domein, omdat ze niet meer van een geschik­te soort […]

Gra­tis cur­sus tui­nie­ren voor alle Hoorn­se inwo­ners

Onder het kli­maat­mot­to ‘Puur Hoor­n’ krij­gen alle Hoorn­se inwo­ners gra­tis een cur­sus ‘Natuurlijk Tuinieren!’ aan­ge­bo­den van de gemeen­te Hoorn. De gemeen­te Hoorn wil bewo­ners via de cur­sus bewust maken van het belang van een groe­ne en mili­eu­vrien­de­lij­ke tuin. Een groe­ne omge­ving geeft rust en pri­va­cy en toch wor­den tui­nen vaak hele­maal bestraat. Een groe­ne tuin […]