Berichten

De gemeente Zoetermeer heeft in de afgelopen weken fors bomen gekapt in het Westerpark en daar ook struiken en andere planten weggehaald. Dit was nodig voor het onderhoud van het park. Een deel van de bomen is gekapt voor de aanleg van de fietsbrug tussen het Westerpark en het aan te leggen recreatiegebied Nieuwe Driemanspolder.

De gemeente kreeg veel vragen van bezoekers over het kappen van de bomen. Het onderhoudswerk is in het najaar aangekondigd in de gemeentelijke rubriek Stadsnieuws, maar dat blijkt in de praktijk toch te vroeg te zijn geweest. “Dat gaan we de volgende keer beter doen. We moeten niet alleen vooraf, maar ook tijdens de werkzaamheden op locatie en op de website informatie geven.” zegt wethouder Frank Speel, verantwoordelijk voor het Zoetermeerse groen op de website van de gemeente.

 

 

 

 

Ieder jaar snoeien
“Ieder jaar snoeien we om op den duur sterk en gevarieerd groen te krijgen. Vooral in de recreatiegebieden, parken en langs hoofdwegen beheren we het groen op een ‘natuurlijke’ wijze. Bij de aanleg van een recreatiegebied zoals het Westerpark zijn bomen dicht op elkaar geplant. Nu hebben de beheerders op verschillende plekken snelgroeiende bomen als populieren er tussenuit gehaald om ruimte te maken voor andere, langzaam groeiende bomen als eiken en beuken. In het park ontstaan open plekken waardoor het zonlicht de bodem kan bereiken. Daardoor kunnen zaden van andere planten ontkiemen. Zo proberen we ook de kwaliteit van het Westerpark te verbeteren, zodat het voor iedereen een aantrekkelijk park blijft.”

Integrale beplantingsmethode
In het Westerpark zijn de bomen en planten niet volgens de integrale beplantingsmethode  geplant, met als gevolg dat de kosten voor het onderhoud de komende jaren stijgen en de kwaliteit van bomen en planten die blijven staan door het snoeien en rooien van ander plantmateriaal afneemt. Was het park volgens de integrale beplantingsmethode aangelegd dan hadden er geen bomen gerooid hoeven te worden.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Zoetermeer

De gemeente Steenwijkerland kan ruim € 590.000,- extra besteden aan het project de Groene Long in Steenwijk. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad de te verwachten provinciale subsidie ‘Sportaccommodatie en jeugd’ van € 120.000,- en de bijdrage vanuit Leader van € 470.000,- beschikbaar te stellen.

Het extra geld is deels beschikbaar gekomen door een positieve houding van verschillende betrokken verenigingen en de gemeente over het toekomstig beheer en de rol die gebruikers van het park hierbij kunnen spelen. Hierdoor zijn er voor het project Leadergelden vrijgekomen. Daarnaast wordt er vanuit de provincie subsidie verwacht voor de verbetering van sportaccommodaties, waarbij het sociale component een voorwaarde is. Het bedrag wordt toegevoegd aan het al beschikbaar gestelde krediet van 5 miljoen euro.

Bron:
Gemeente Steenwijkerland

 

 

 

Het aantal natuurrijke buitenruimtes bij scholen en kinderopvang, openbare natuurspeelplaatsen en speelbossen is de laatste jaren gegroeid. Een extra impuls voor deze groei was de landelijke ontwerpwedstrijd voor ‘groene speelplekken’ van het ministerie van LNV, Entente Florale en Plant Publicity Holland.

Het winnende ontwerp veranderde een probleem (wateroverlast) in een kans voor avontuurlijk spelen en leren voor kinderen.

Lees hier het volledige artikel van Kees Both »