Brus­sel ambi­eert titel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa

In 2014 wil Brus­sel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa wor­den. In de loop van sep­tem­ber zet een hele reeks ini­ti­a­tie­ven de groe­ne revo­lu­tie van de stad tij­dens de laat­ste jaren in de kij­ker. Van 7 sep­tem­ber tot 30 okto­ber loopt in het park aan de voet van de Sint-Michiels- en Sint-Goe­d­e­le­­ka­the­­draal de ten­toon­stel­ling ‘Brussel, duur­za­me stad’. […]

Nan­tes en Vito­ria-Gas­teiz uit­ge­roe­pen tot groen­ste hoofd­stad van Euro­pa

De hoofd­stad van de Spaan­se auto­no­me regio Bas­ken­land, Vito­ria-Gas­­teiz, en de Fran­se stad Nan­tes zijn uit­ge­roe­pen tot win­naars van de prijs voor groe­ne hoofd­stad van Euro­pa in 2012 en 2013. Deze prijs van de Euro­pe­se Com­mis­sie is bedoeld om ste­den ertoe aan te zet­ten de kwa­li­teit van het leven in de stad te ver­be­te­ren door […]

Euro­pe­se hoofd­stad is niet zo groen vol­gens eco-wereld­lijst

Het kan beter met het eco-gehal­­te van onze Euro­pe­se hoofd­stad. In een wereld­wijd onder­zoek krijgt Brus­sel de 41ste plaats toe­be­deeld. Op de lijst van meest leef­ba­re ste­den zakt Brus­sel van de veer­tien­de naar de vijf­tien­de plaats. De beschik­baar­heid en drink­baar­heid van water, het rio­le­rings­net­werk, de lucht­ver­vui­ling en de ver­keers­druk­te in de stad zijn enke­le fac­to­ren […]