Nan­tes en Vito­ria-Gas­teiz uit­ge­roe­pen tot groen­ste hoofd­stad van Euro­pa

De hoofd­stad van de Spaan­se auto­no­me regio Bas­ken­land, Vito­ria-Gas­teiz, en de Fran­se stad Nan­tes zijn uit­ge­roe­pen tot win­naars van de prijs voor groe­ne hoofd­stad van Euro­pa in 2012 en 2013.

Deze prijs van de Euro­pe­se Com­mis­sie is bedoeld om ste­den ertoe aan te zet­ten de kwa­li­teit van het leven in de stad te ver­be­te­ren door in hun stads­plan­ning sys­te­ma­tisch reke­ning te hou­den met het mili­eu. De prij­zen wer­den onlangs door Euro­pees com­mis­sa­ris voor mileu Janez Potoc­nik  uit­ge­reikt tij­dens een cere­mo­nie in Stock­holm, de Euro­pe­se groe­ne hoofd­stad van 2010.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Euro­pa Nu