Berichten

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna wereldwijd. Ook in Nederland verdwijnen er elk jaar diverse plant- en diersoorten. Dit geldt ook voor de vlinder. Vlinders hebben bloemrijke bermen en tuinen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Via Tuinsms.nl kan worden berekenend hoe vlindervriendelijk uw omgeving is.

De Vlinderstichting en Tuinsms.nl hebben de zogenaamde â€˜tuinscore’ ontwikkeld. Na het aanmaken van een profiel, kunnen de planten geselecteerd worden die in de tuin of openbaar groen staan. Voor iedere nectar- of waardplant ontvangt men een bepaalde score. De scores worden bij elkaar opgeteld, waardoor meer vlindervriendelijke planten zorgen voor een hogere score. Daarnaast worden er tips gegeven om de score te verhogen, zoals een top 10 van nectarplanten.

Brochure biodiversiteit
Een tip om de soortenrijkdom te stimuleren, is de informatieve brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’. Deze geeft voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers bij gemeenten te informeren over hoe de natuur dichtbij huis kan worden gehaald. Daarnaast bevat de brochure achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en staan er handige soorttabellen in van planten die bijvoorbeeld bijen, vlinders of vogels aantrekken. Ook worden tips gegeven over bepaalde beplantingsvormen en voorbeelden genoemd van creatieve initiatieven van gemeenten om biodiversiteit te bevorderen. Download de brochure of vraag deze aan »

Bron:
Vlinderstichting

Alle kinderboerderijen duurzaam maken. Dat is de inzet van een landelijke campagne, die deze laagdrempelige plek in gemeenten wil gebruiken om duurzaamheid bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen. Ruim 1500 schoolkinderen gaan daarvoor op een kleine honderd locaties in het land onderzoeken hoe duurzaam hun kinderboerderij is.

Met kritische blik checken ze de boerderij onder meer op afvalscheiding, duurzaam bouwen, energie besparen en duurzaam opwekken, hergebruik van regenwater, moestuinen en biologische voeding. Op elf november, de Dag van de Duurzaamheid, presenteren de kinderen de resultaten aan de wethouders.

30 miljoen bezoeken
De circa 500 kinderboerderijen in Nederland ontvangen gezamenlijk jaarlijks 30 miljoen bezoeken van kinderen, maar ook van hun ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten.

Steeds meer kinderboerderijen zijn op allerlei manieren bezig met duurzaamheid. Kinderboerderijen worden ook vaker duurzaam gebouwd of verbouwd tot een groene duurzame plek in de stad. Om deze ontwikkeling te versnellen, gaan schoolkinderen nu in het hele land met de duurzaamheidsscan aan de slag voor de campagne Alle kinderboerderijen duurzaam!

Op de Dag van de Duurzaamheid houden de deelnemende kinderboerderijen uiteenlopende activiteiten rond duurzaamheid.

Initiatiefnemers
De campagne Alle kinderboerderijen duurzaam! is een initiatief van de vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en wordt ondersteund door een groot aantal partijen in het land, waaronder IVN en Urgenda en de brancheorganisaties SKBN en Stadswerk VMK.

Welke kinderboerderijen meedoen, is hier te vinden »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

Er zijn al heel wat goede voorbeelden van speelnatuur in de stad. Goede voorbeelden inspireren. De stap van inspiratie naar daadwerkelijke realisatie blijkt minder makkelijk. Juist die stap krijgt aandacht in deze publicatie

De uitgave is gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV. Het is een samenwerking tussen praktijk en wetenschap, en tussen stedenbouw, landschapsarchitectuur en gezondheid/pedagogie. Het resultaat is van hoge kwaliteit. Met de toenemende aandacht voor speelgroen in de stad voorziet dit boek in een behoefte.

De publicatie voorziet speelnatuur van een helder begrippenkader. Bestaande plekken worden systematisch geanalyseerd. Dit levert waardevolle informatie op, en handvatten voor ontwerp. Kernbegrippen zijn vrij spel, veranderbaarheid (spelen mét de natuur, in plaats van in de natuur) en een complexe  ‘landschaps’structuur. Dat is de basis om meer speelnatuur te maken. Ook verschillende vormen van lokaal beleid worden naast elkaar gelegd. De actuele kennis over spelen in het groen staat erin, en de aanwijzingen die dit oplevert voor de inrichting. In de praktijk gaat het niet alleen om de fysieke plek: de sociale inbedding en spin-off zijn minstens zo belangrijk voor goed functioneren. Regelgeving en beleid die de realisatie van groene speelplekken in de stad beïnvloeden, komen aan bod.

Volledige informatie:
De studie is te omvangrijk om snel te downloaden. Via deze link komt u bij de inhoudsopgave van de studie. Elk hoofdstuk is apart te downloaden.
Click hier om deze publicatie te bestellen

Ook interessant:
Kinderen, spelen, gezondheid, natuur

Bron:
De speeldernis
GGD Rotterdam-Rijnmond
Wageningen UR
In opdracht van LNV