Hoe vlindervriendelijk is uw leefomgeving

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna wereldwijd. Ook in Nederland verdwijnen er elk jaar diverse plant- en diersoorten. Dit geldt ook voor de vlinder. Vlinders hebben bloemrijke bermen en tuinen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Via Tuinsms.nl kan worden berekenend hoe vlindervriendelijk uw omgeving is. De Vlinderstichting en Tuinsms.nl […]

Kinderen onderzoeken hoe duurzaam hun kinderboerderij is

Alle kinderboerderijen duurzaam maken. Dat is de inzet van een landelijke campagne, die deze laagdrempelige plek in gemeenten wil gebruiken om duurzaamheid bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen. Ruim 1500 schoolkinderen gaan daarvoor op een kleine honderd locaties in het land onderzoeken hoe duurzaam hun kinderboerderij is. Met kritische blik checken […]

Speelnatuur in de stad. Hoe maak je dat?

Er zijn al heel wat goede voorbeelden van speelnatuur in de stad. Goede voorbeelden inspireren. De stap van inspiratie naar daadwerkelijke realisatie blijkt minder makkelijk. Juist die stap krijgt aandacht in deze publicatie De uitgave is gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV. Het is een samenwerking tussen praktijk en wetenschap, en tussen stedenbouw, […]