Berichten

Stedelijke hittestress, dagen waarop het extreem warm is in de stad, is gevaarlijk. In de maanden december en januari zal niet bij iedereen het probleem ‘hitte’ topprioriteit hebben, toch vraagt de opwarming van het stedelijke milieu steeds meer aandacht. In november promoveerde onderzoeker Nathalie Theeuwes, werkzaam bij NWO, op onderzoek naar mogelijkheden om het ‘hitte-eiland-effect’ te beperken. De wetenschapsrubriek van de Volkskrant besteedde onlangs aandacht aan het werk van het Utrechtse ingenieursbureau Nelen & Schuurmans, dat gemeenten helpt bij het in kaart brengen van hitterisico’s. In de zomer wordt overdag hitte opgeslagen, terwijl ’s nachts de stad afkoelt. Maar stenen houden, anders dan groene gebieden, warmte vast.
Zeker in ‘versteende’ steden, met weinig groen, kan hittestress in de zomer leiden tot extra sterfte van vooral oudere inwoners. Volgens de ingenieurs van Nelen & Schuurmans zal hittestress over enkele jaren tweemaal zo vaak voorkomen, vandaar dan ook de toenemende belangstelling van gemeentebesturen voor het in kaart brengen van de ‘hot spots’ en voor manieren om hittestress tegen te gaan.
Meteoroloog Gert-Jan Steeneveld van Wageningen Universiteit, co-promotor van Nathalie Theeuwes en geciteerd in de Volkskrant, stelt dat 10% meer groen leidt tot een temperatuurverlaging met 0,6 graad Celsius. Ook water, in de vorm van vijvers, kan in beginsel verkoeling brengen, maar dat heeft het bezwaar dat water minder snel afkoelt dan bijvoorbeeld steen, zodat de vijvers ’s nachts juist warmte vasthouden.

Zaterdag 19 juli verscheen in dagblad Trouw het artikel ‘Hitte in de stad? Groen helpt, beter nog dan water’. In het artikel pleit landschapsarchitecte Wiebke Klemm voor meer en beter stadsgroen om de stad beter voor te bereiden op toekomstige hitte door klimaatverandering.
Klik hier om het artikel te lezen.

In het kader van het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities hebben onderzoekers van TNO en Wageningen Universiteit voor het eerst de stedelijke hitte-eilanden van Nederland in een kaart gevat. Het stedelijk hitte-eiland is het fenomeen dat het stedelijk gebied warmer is dan het omringende gebied.
Climate Proof Cities is onderdeel van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Meer informatie over het project ‘De stedelijke hitte-eilanden van Nederland in kaart gebracht’ , vindt u hier
Ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie
De kaarten bij dit project zijn gemaakt op basis van satellietbeelden. En ondanks dat we in Nederland geen megasteden kennen, laten de beelden zien dat elke stad in Nederland te maken heeft met een stedelijk hitte-eiland effect. Deze hitte-eilanden kunnen ook nadelige effecten hebben, zoals gevaar voor de volksgezondheid, verdroging van groen, oplopend energieverbruik en afname van de productiviteit van werknemers. Dit vormt een interessante basis voor het formuleren van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie. De hitte viel deze zomer mee, maar velen hebben de hete zomers van 2006 en 2003 nog op het netvlies staan. Deze verschijnselen hebben effecten op de leefbaarheid en de economie van ons land en duidt er op dat klimaatbestendig inrichten van ons land niet meer alleen een taak is voor waterbeheerders, maar steeds meer ook van de ruimtelijke ordenaar en/of ontwerper.
Nirov | Platform31 en het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat onderkennen bovenstaand verschijnsel en werken samen aan een nieuwe cursus om ruimtelijke planners en ontwerpers inzicht te geven in de ruimtelijke effecten van klimaatverandering en het maken van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie. Wilt u meer weten over het ‘hoe en waarom’ van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie, kom dan op 22 november naar deze cursus.
Lees ook:

Bron:
Nirov | Platform31

Met groene daken, parken, water en een mediterraan bebouwingspatroon zouden Nederlandse steden zich beter kunnen wapenen tegen hittegolven, zegt Steven de Boer van ingenieursbureau DHV in de Volkskrant. 

Hoe een gebied op een hittebestendige manier ingericht kan worden is te zien in mediterrane steden. In steden als Barcelona en Lissabon bieden fonteinen en parken verkoeling. “In Nederland zijn de parken juist ingesteld op zo veel mogelijk doorlaten van de zon.”

Intensieve begroeiing op daken
Volgens de Boer kunnen groene daken een bijdrage leveren aan verlaging van de stadstemperatuur. Hierbij gaat het vaak alleen om daken met vetplantjes en mos. ,,In de zomer worden die snel geel en bruin. Wil je het verschil maken, dan moet je voor een intensievere begroeiing gaan: gras, struiken. Misschien wel bomen.’’

 

Steden warmer dan buitengebied
In het centrum van een stad is het gemiddeld 7 à 8 graden warmer dan in de gebieden daarbuiten, blijkt uit metingen. Dit komt doordat gebouwen in de stad vaak dicht op elkaar gebouwd zijn en weinig wind doorlaten. ‘Door het beperkte groen is er bovendien weinig schaduw en vindt weinig verdamping van water plaats. De stad kan niet afkoelen’, legt De Boer uit.

Lees meer op Volkskrant.nl

Bron: 
De Volkskrant