Berichten

Op donderdag 25 februari gaf wethouder Eppe Beimers (openbare ruimte) van Leidschendam-Voorburg het officiële startsein voor de actie ‘Hier past een boom’. Op een grasveld op de hoek Heuvelweg/Prinsensingel in Leidschendam plantte hij de eerste bomen uit het gemeentelijke 1000 bomenplan.

Van 25 februari tot 1 juli 2010 kunnen burgers locaties in de openbare ruimte (zoals een grasveld) aandragen waar zij graag zien dat de gemeente een boom plant.

Aanmelden van de plek kan op de site 1000 Bomenplan »

Bron:
Gemeente Leidschendam-Voorburg

 

GroenLinks Geertruidenberg start met de actie “Hier kan een boom!”. Wij roepen inwoners van de gemeente Geertruidenberg op locaties door te geven waar een boom kan worden teruggeplaatst of nieuw kan worden geplant. Initiatiefneemster Lia Kuijsters zal de wethouder van groen vragen de door de inwoners aangedragen locaties te beplanten.

Overal in de gemeente verdwijnen wel eens bomen. Sommige zijn ziek, andere vallen om en soms moeten ze verdwijnen vanwege bouw of verkeersmaatregelen. Dat is pijnlijk, maar vaak is er niet veel aan te doen. Maar als je kapt moet je ook herplanten, anders ontgroent de gemeente. De afgelopen jaren is dit lang niet altijd gelukt. Vaak omdat er geen goede herplaatsinglocatie gevonden kon worden. Het planten van bomen is moeilijker dan het lijkt.

De ondergrond moet goed zijn, er mogen geen kabels en leidingen lopen en het kan niet zondermeer ten kosten gaan van faciliteiten als parkeerplaatsen. Maar waar ze ooit stonden en wel terug geplaatst kunnen worden, gebeurt het soms ook niet.

 
Plantseizoen
Het plantseizoen van bomen duurt van november tot en met februari. Bewoners kunnen hun locaties tot mei 2010 melden op de website. In het najaar zal de gemeenteraadsfractie de wethouder van groen een kaart aanbieden met potentiële locaties. Er zal gevraagd worden al die locaties te beoordelen op de mogelijkheid een boom te (her)planten. Wij vragen hem tevens om over alle aangedragen locaties aan ons terug te rapporteren. En die rapportage plaatsen wij dan weer op onze website.”

Start
De start van de actie start binnenkort in de Groenstraat waar Jan van Oort en Lia Kuijsters de eerste locatie voor herplant zullen aanwijzen.

Tot 1 juni 2010 kunnen burgers de locaties melden.

Bron:
GroenLinks Geertruidenberg 
 

In de evaluatienota bomenbeleid is opgenomen dat de gemeente haar burgers de gelegenheid wil geven om een plek in de openbare ruimte aan te wijzen waar zij graag een boom zouden willen.

Afgelopen zomer heeft de gemeente Delft in samenwerking met de bomenstichting meegedaan aan het X-factor project. Dit project was bedoeld om burgers een boom uit te laten kiezen die voor hen een bijzondere betekenis heeft. In aansluiting op dit X-factor project, kunnen burgers nu een plek aanwijzen waar zij graag een boom geplant zouden willen hebben.

Volledige informatie:
Klik hier voor meer informatie

Ook interessant:
Gemeente, bomen, verkiezing

Bron:
Boomverkiezing
Gemeente Delft