Berichten

Het college van burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeente Harderwijk legt de gemeenteraad nieuwe plannen voor om met bestaande middelen de openbare ruimte op een hoger kwaliteitsniveau te krijgen. In het integraal beheerplan ‘Samen kleuren we de Stad’ wordt de voorstellen voor wijkaanpak beschreven en komen alle facetten van de openbare ruimte aan de orde, zoals groen, wegen, riolering en straatmeubilair. Het beheerplan wordt elke 4 jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Het nieuwe plan geldt voor de periode 2015 tot 2019 en wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.
Onder druk van de bezuinigingen heeft de gemeenteraad van Harderwijk 4 jaar geleden moeten besluiten dat het onderhoudsniveau van de openbaar ruimte omlaag moest. Destijds is er voor gekozen dat dit lagere onderhoudsniveau geldt voor heel Harderwijk. De praktijk leerde echter dat er op verschillende locaties, zoals parken, binnenstad en de entree van Harderwijk, andere behoeftes zijn voor onderhoud. Daarom legt het college nu plannen voor aan de gemeenteraad.
In het nieuwe plan wordt voorgesteld om op de meeste plekken in de gemeente eenvoudige onderdelen en materialen te gaan gebruikt. Het gaat om materialen die goedkoper zijn in het aanleggen en beheren, bijvoorbeeld gazon. Daarbij worden duurdere typen, die aan vervanging toe zijn, vervangen door de goedkopere varianten. Hierdoor komt er geld vrij om bijzondere plekken op een hoger niveau te onderhouden, zoals de Hortus en het strandeiland.
Het college juicht toe dat er initiatieven ontstaan bij inwoners en bedrijven om delen van de leefomgeving zelf te willen onderhouden. Groenstroken, speelplekken en straatmeubilair kunnen worden geadopteerd en onderhouden. Het college wil steeds meer ruimte geven aan bewoners en bedrijven om vrijwillig de regie te pakken in de openbare ruimte en doet daarom diverse voorstellen aan de gemeenteraad. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van natuurlijke middelen en een duurzame inrichting. Zo worden er zo min mogelijk chemische middelen gebruikt. Hierdoor wordt er een beter leefgebied gecreëerd voor insecten en vogels. In dit plan wil het college ook voorstellen om mensen, die zonder ondersteuning niet aan het werk komen en minder kansen hebben, blijvend te betrekken bij het beheer van de openbare ruimte.
Het integraal beheerplan wordt op op 16 oktober besproken in de openbare vergadering van de commissie Ruimte en daarna behandeld in de raadsvergadering van november. Bewoners van Harderwijk zijn hier van harte welkom om samen met de gemeenteraad te praten over hun buurt voor meer gezamenlijke kleur.
 
Bron: Gemeente Harderwijk

Op dinsdag 22 maart ondertekenen burgemeester Omta van de gemeente Ermelo en burgemeester Berends van de gemeente Harderwijk een bestuursovereenkomst voor de ontwikkeling van de Groene Zoom. Het gebied tussen de bebouwing van Ermelo en het stedelijk gebied van Harderwijk wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een recreatief uitloopgebied.
De projecten die uitgevoerd gaan worden in de Groene Zoom moeten passen binnen de structuurvisie. Gemeenten Ermelo en Harderwijk stelden in 2010 een intergemeentelijke structuurvisie op voor de Groene Zoom. Deze visie geeft de toekomstvisie weer van beide gemeenten voor het gebied tussen Horst-Noord en Drielanden. Het gebied wordt in de visie een recreatief uitloopgebied voor bewoners van de omliggende gebieden. Bewoners van Horst-Noord en Drielanden kunnen fietsen en wandelen in een landelijk natuurgebied.
ToegankelijkerDaarvoor moet het gebied toegankelijker worden gemaakt. Op 3 maart stemde de gemeenteraad van Ermelo in met de structuurvisie. Eerder al op 20 januari sprak de raad van Harderwijk zich positief uit over de visie.
Visie eenvoudig te raadplegenDe structuurvisie is digitaal te raadplegen via de www.ruimtelijkeplannen.nl. De gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben de visie zodanig gedigitaliseerd dat de teksten eenvoudig kunnen worden opgevraagd. Dit is de eerste keer in Nederland dat een gezamenlijke visie op deze interactieve wijze benaderbaar is gemaakt.
Bron:Gemeente Ermelo

Het college van burgemeesters en wethouders van Harderwijk wil een subsidie tot  €125.000 verstrekken aan ondernemers op bedrijventerrein Lorentz III die een groen dak willen.

Het subsidiebudget biedt ruimte voor groene daken op plusminus vijf bedrijven en zo’n dertien particuliere woningen. In oktober beslist de gemeenteraad van Harderwijk over het voorstel.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
De Stentor