Harderwijkse bezuinigingen leiden tot groene burgerinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeente Harderwijk legt de gemeenteraad nieuwe plannen voor om met bestaande middelen de openbare ruimte op een hoger kwaliteitsniveau te krijgen. In het integraal beheerplan ‘Samen kleuren we de Stad’ wordt de voorstellen voor wijkaanpak beschreven en komen alle facetten van de openbare ruimte aan de […]

Ontwikkeling van recreatief uitloopgebied tussen Ermelo en Harderwijk

Op dinsdag 22 maart ondertekenen burgemeester Omta van de gemeente Ermelo en burgemeester Berends van de gemeente Harderwijk een bestuursovereenkomst voor de ontwikkeling van de Groene Zoom. Het gebied tussen de bebouwing van Ermelo en het stedelijk gebied van Harderwijk wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een recreatief uitloopgebied. De projecten die uitgevoerd gaan worden […]

Harderwijk wil subsidie verstrekken voor groene daken

Het college van burgemeesters en wethouders van Harderwijk wil een subsidie tot  €125.000 verstrekken aan ondernemers op bedrijventerrein Lorentz III die een groen dak willen. Het subsidiebudget biedt ruimte voor groene daken op plusminus vijf bedrijven en zo’n dertien particuliere woningen. In oktober beslist de gemeenteraad van Harderwijk over het voorstel. Lees hier het volledige […]