Beleidsplan voor het Haagse groen 2005-2015

De gemeente Den Haag heeft, in nauwe samenwerking met bewoners- en natuurorganisaties, een nieuw beleidsplan opgesteld voor het Haagse groen. Dit beleidsplan “groen kleurt de stad” heeft ruimschoots aandacht voor het gebruik en de beleving van het groen, het beheer en onderhoud én de verdeling van het groen over de stad.