Haags land­goed Oost­duin Arends­dorp wordt opge­knapt

Het land­goed Oostduin/Arendsdorp in stads­deel Haag­se Hout in Den Haag is toe aan een opknap­beurt. Dat geldt niet alleen voor het groen maar ook voor de speel­tuin. In samen­spraak met de bewo­ners is een beheer­plan voor het park en een ont­werp voor een nieu­we speel­tuin opge­steld. In de week van 3 decem­ber 2012 begint de […]

Nieuw Haags city­ma­ga­zi­ne in teken van bomen

FIND is een gloed­nieuw city­ma­ga­zi­ne voor de gemeen­te Den Haag.Een blad met veel beeld en wei­nig woor­den. Bedoeld om men­sen te inspi­re­ren en bewus­ter te maken van de schoon­heid van onze stad. Het eer­ste num­mer van FIND staat vol­le­dig in het teken van bomen. De aan­we­zig­heid van bomen in de stads­cul­tuur is een rijk­dom waar […]

Met Haags aan­vals­plan wor­den 4.400 bomen geplant

Als start van het Aan­vals­plan Bomen zijn op maan­dag 2 maart drie bomen geplant op het Fre­de­rik Hen­drik­plein. Rabin Bal­dew­singh, wet­hou­der leef­baar­heid: “Bomen zijn onmis­baar om pret­tig en gezond in de stad te wonen. Het is daar­om fan­tas­tisch dat we nu begin­nen met het plan­ten van 4.400 bomen in de stad.” Bal­dew­singh plant deze bomen […]