Haags land­goed Oost­duin Arends­dorp wordt opge­knapt

Het land­goed Oostduin/Arendsdorp in stads­deel Haag­se Hout in Den Haag is toe aan een opknap­beurt. Dat geldt niet alleen voor het groen maar ook voor de speel­tuin. In samen­spraak met de bewo­ners is een beheer­plan voor het park en een ont­werp voor een nieu­we speel­tuin opge­steld.

In de week van 3 decem­ber 2012 begint de gemeen­te met het rooi­en van dode en zie­ke bomen en het weg­ha­len van over­tol­lig struik­ge­was. Daar­na lig­gen de werk­zaam­he­den stil tot febru­a­ri 2012. Dan werkt de gemeen­te ver­der aan de nieu­we inrich­ting.

De werk­zaamh­wordt omvat­ten:

  • aan­leg van de nieu­we speel­tuin op de plek van de hui­di­ge speel­tuin
  • een nieu­we ver­har­dings­laag voor de wan­del­pa­den
  • ver­nieu­wing van de gras­mat en een drai­na­ge (afwa­te­ring) ter hoog­te van de tuin­muur
  • ver­nieu­wing van de beschoei­in­gen langs de water­kan­ten
  • aan­plant van nieu­we bomen, hees­ters en stin­zen­plan­ten.

Bron:
Gemeen­te Den Haag