Nieuw Haags city­ma­ga­zi­ne in teken van bomen

FIND is een gloed­nieuw city­ma­ga­zi­ne voor de gemeen­te Den Haag.
Een blad met veel beeld en wei­nig woor­den. Bedoeld om men­sen te inspi­re­ren en bewus­ter te maken van de schoon­heid van onze stad. Het eer­ste num­mer van FIND staat vol­le­dig in het teken van bomen.

De aan­we­zig­heid van bomen in de stads­cul­tuur is een rijk­dom waar menig­een veel te wei­nig bij stil­staat. Bomen vor­men een span­nen­de inter­ac­tie met invloe­den van de stad. FIND Trees! laat dat op een ver­nieu­wen­de en eigen­tijd­se manier zien. Ruim 80 bij­zon­de­re foto’s van zeer uit­een­lo­pen­de bomen én een han­di­ge index waar deze bomen te vin­den zijn.

 

 

Geïnteresseerd in een exem­plaar? Stuur een e‑mail naar anne@anneontwerpt.nl »

 

 

 

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.