Berichten

Het bijzondere Johan Idaplein in deelgemeente Noord, Rotterdam is geopend. Onder het plein kan 360.000 liter regenwater worden opgevangen. Een bijzonder en mooi plein, noemde wethouder Van Huffelen het. Bijzonder, omdat er een waterberging onder zit, waardoor we droge voeten houden. En mooi omdat het zo groen en kleurrijk is.

Het plein is na een grondige opknapbeurt van een paar maanden klaar. Nog niet zo lang geleden was het Johan Idaplein een grauwe, stenige plek vol hekken, waar een enkeling een balletje trapte. Er is alles aan gedaan om er multifunctioneel plein van te maken, waar de hele buurt zich welkom voelt. Veel groen, nieuwe speeltoestellen, een chillplek en een wandelpromenade. Tegelijkertijd is het plein ondergronds aangepakt. Daar wordt nu op een slimme manier regenwater opgevangen.

Infiltrerend
Onder het plein liggen namelijk 1100 infiltratiekratten, die ongeveer 360.000 liter regenwater kunnen opvangen. Vanuit die kratten kan het water infiltreren in de bodem. Het schone regenwater komt in de bodem bij het grondwater en dat is goed voor de grondwaterstand in deze omgeving. Bovendien ontlasten we hiermee ook het riool. Infiltreren van regenwater gebeurt vaker in Rotterdam. Uniek is wel de combinatie met het multifunctionele plein.

1.000 vierkante meter groen
Het Johan Idaplein is in alle opzichten een duurzaam plein. In totaal is er 1000 vierkante meter groen geplant op stukken waar het eerst grijs was. Dat varieert van een educatieve schooltuin (Hildegardisschool), dertien flinke bomen (grotere maat dan gemiddeld), een veldesdoornhaag van ruim 750 stuks tot een hortensiaperkje en twee grasveldjes. Ook de groeiomstandigheden voor de bestaande bomen zijn fors verbeterd. De sfeer van het plein is dan ook totaal veranderd.

Innovatief
Rotterdam werkt aan innovatieve oplossingen om in de drukke binnenstad voldoende waterberging aan te leggen. Afdeling Watermanagement van Gemeentewerken coördineert deze maatregel uit het deelgemeentelijk waterplan. Financiering vindt plaats samen met het waterschap. Het ingenieursbureau heeft de ondergrondse voorziening ontworpen.

Bron:
Gemeente Rotterdam 

 

De ANWB en de gemeente Amersfoort hebben gisteren de intentieverklaring getekend voor de realisatie van het Groenplein in het park Randenbroek. Ook krijgt Park Randenbroek XL een nieuwe bewoner en gaat de vernieuwde website www.parkrandenbroek.nl live. Tot slot wordt gestart met het merken van de bomen die in aanmerking komen voor kap.

Bij kinderboerderij De Vosheuvel gaat de ANWB het eerste Groenplein realiseren. De ANWB gaat samen met de gemeente een nieuw recreatief gebied ontwikkelen waar de natuurspeelplaats en het Broekbos onderdeel van zijn. Op maandagmiddag 18 juli hebben wethouder Mirjam Barendregt namens de gemeente en lid hoofddirectie Mirjam Sijmons namens de ANWB de intentieverklaring ondertekend voor het Groenplein in Park Randenbroek XL.

Nieuwe bewoner
Wethouder Barendregt heeft maandag ook de nieuwe bewoner van het park voorgesteld: ArieFoort. Hij krijgt deze zomer een woonplek in Park Randenbroek XL en gaat verslag doen van zijn belevenissen op www.parkrandenbroek.nl.

 

Website vernieuwd
De gemeente gaat samen met alle gebruikers in het gebied zoals sportverenigingen, scouting, kinderboerderij, scholen en betrokken Amersfoorters, van Park Randenbroek XL een nog aantrekkelijker gebied maken. www.parkrandenbroek.nl is een interactieve website waarop iedereen de ontwikkelingen in Park Randenbroek XL kan volgen.

Ideeën uitwisselen
Het is ook een virtueel park waar de Amersfoorters hun ideeën kunnen uitwisselen en activiteiten kunnen aandragen. Ook kunnen bezoekers van het park een interactieve wandeling in het gebied maken. Op verschillende plekken in het gebied staan bordjes met QR-codes die na scannen met een smartphone, filmpjes en andere informatie laten zien over de plek waar zij zich op dat moment bevinden.

Filmpjes toevoegen
“De filmpjes zijn nu nog vooral informatief van aard en gericht op de uitwerking en uitvoering van het inrichting- en beheerplan voor park Randenbroek XL”, zegt Mirjam Barendregt.  “Het is echter ons doel om de komende maanden en jaren meer filmpjes toe te voegen van gebruikers en betrokkenen. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van het park, maar mogelijk ook met tips wat je er zou kunnen doen.”

Start merken bomen
Nu het inrichting- en beheerplan door de gemeenteraad is vastgesteld, gaat de gemeente de uitvoering van de werkzaamheden voorbereiden. De eerste stap hierin is het merken van de slechte en zieke bomen. Om het hele gebied te verbeteren tot het gewenste beekdal en stadspark, is het noodzakelijk om op sommige plekken zieke en onveilige bomen te kappen en nieuwe bomen aan te planten. Er is zorgvuldig onderzocht welke bomen kunnen blijven staan en welke moeten worden weggehaald.

Eerste ronde
De bomen zijn eerst onderzocht op veiligheid. Bomen worden gekapt als deze een risico zijn voor bezoekers. De beuken zijn vervolgens onderzocht op aantasting door de honingzwam. De honingzwam zorgt er voor dat de boom afsterft. Dode bomen die nestholtes aan vleermuizen en vogels bieden, blijven staan. Net als bomen die van belang zijn voor eekhoorns en reigers. Op 18 juli start de gemeente met de eerste ronde van het merken van de bomen die ziek zijn of een gevaar vormen. Deze bomen krijgen een geel teken op de stam.

Tweede ronde
De tweede ronde van het merken van de bomen vindt plaats na de zomervakantie. Dan worden bomen gemerkt die de vitaliteit van het bos remmen. Dit zijn bomen die ruimte en licht tegenhouden, waardoor jonge gezonde bomen zich niet goed kunnen ontwikkelen. Door deze bomen weg te halen, ontstaat er een gevarieerde leeftijdsopbouw van de bomen en wordt het bos weer vitaler. Ook worden bomen gemerkt die de ontwikkeling van ecologische zones remmen, of het herstel van de historische zichtlijnen verstoren. Deze bomen krijgen een groen teken. Na deze tweede ronde is er een totaalbeeld van welke bomen in aanmerking voor kap komen.

Kapvergunning
Daarna gaat de gemeente een kapvergunning aanvragen. Het hout van de bomen die op den duur worden weggehaald, wil de gemeente hergebruiken in het gebied of op een andere plek in Amersfoort, zodat het niet verloren gaat. Vanaf 18 juli kunnen inwoners op  www.parkrandenbroek.nlhun idee hiervoor insturen of reageren op ideeën van stadsgenoten.

Lees ook
ANWB-groenplein draagt bij aan groenbeleving dichtbij huis (pag 2) »

Bron:
Gemeente Amersfoort
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Wil je dat het Mauveplein een speelplein of een groenplein wordt? Welke bomen zie je graag op het plein? Wat voor speeltoestellen hebben je voorkeur? En welk straatmeubilair? Deze vragen kregen de bewoners van de Mauvebuurt in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht voorgelegd. Zij mochten eind vorig jaar stemmen via internet over de inrichting van het Mauveplein. In de eerste ronde stemden 158 buurtbewoners en in de tweede 120. Besloten is om door te gaan met deze vorm van eParticipatie bij het opstellen van herstructureringsplannen. Binnenkort is het Goeverneurplein aan de beurt.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie over dit project in Dordrecht
Lees hier de projectbeschrijving

Ook interessant:
sociaal, integratie, gemeente, bewoners

Bron:
Gemeente Dordrecht
Nicis Institute