Bij­zon­der infil­tre­rend groen­plein in Rot­ter­dam geo­pend

Het bij­zon­de­re Johan Idap­lein in deel­ge­meen­te Noord, Rot­ter­dam is geo­pend. Onder het plein kan 360.000 liter regen­wa­ter wor­den opge­van­gen. Een bij­zon­der en mooi plein, noem­de wet­hou­der Van Huf­fe­len het. Bij­zon­der, omdat er een water­ber­ging onder zit, waar­door we dro­ge voe­ten hou­den. En mooi omdat het zo groen en kleur­rijk is. Het plein is na een […]

ANWB en Amers­foort teke­nen voor rea­li­sa­tie Groen­plein

De ANWB en de gemeen­te Amers­foort heb­ben gis­te­ren de inten­tie­ver­kla­ring gete­kend voor de rea­li­sa­tie van het Groen­plein in het park Randen­broek. Ook krijgt Park Randen­broek XL een nieu­we bewo­ner en gaat de ver­nieuw­de web­si­te www.parkrandenbroek.nl live. Tot slot wordt gestart met het mer­ken van de bomen die in aan­mer­king komen voor kap. Bij kin­der­boer­de­rij De […]

Bewo­ners kie­zen speel­plein of groen­plein

Wil je dat het Mau­ve­plein een speel­plein of een groen­plein wordt? Wel­ke bomen zie je graag op het plein? Wat voor speel­toe­stel­len heb­ben je voor­keur? En welk straat­meu­bi­lair? Deze vra­gen kre­gen de bewo­ners van de Mau­ve­buurt in de wijk Oud Kris­pijn in Dord­recht voor­ge­legd. Zij moch­ten eind vorig jaar stem­men via inter­net over de inrich­ting […]