Groenforum: ‘Meer onderzoek nodig naar groen en fijnstof’

Groenforum Nederland heeft onlangs een brief aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gestuurd met daarin de oproep om meer onderzoek te verrichten naar groen en fijnstof, met name naar sortimentskeuze en opstelling van de aanplant. Groene geluidswalDe aanleiding van deze brief was de opening van de verbreding van de A12 bij Ede op 27 […]

Brief van Groenforum aan minister Van der Laan

Groenforum Nederland ontving november 2008 van de Minister van Wonen, Wijken en Integratie een uitgebreide reactie op de aanbevelingen die Groenforum Nederland op uitnodiging van zijn voorganger, mevrouw Vogelaar, deed over  groen als component van de Woonvisies. Groenforum Nederland is verheugd over deze reactie die mede werd gegeven uit naam van uw collega’s van Ruimte […]

Groenforum Nederland wil Investeren in Groene Krachtsteden

Groenforum Nederland heeft in een brief aan de Minister-president aangedrongen op een nieuwe en krachtige impuls voor groen in en om onze steden en de regering aangeboden daarbij van dienst te willen zijn. Groen wordt vaak als een kostenpost gezien, waartegenover geen opbrengsten staan. Groenforum Nederland betoogt echter dat groen de gezondheid bevordert en de […]

Groenforum Nederland

Groenforum Nederland is het platform van organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen die beleidsvoorbereiders, beslissers en anderen op alle niveaus er toe willen brengen meer te investeren in groen. Met name in de bebouwde omgeving. Als u ook van mening bent dat de maatschappelijke betekenis van groen wordt onderschat, verdiep u dan eens in de verschillende aspecten […]