Berichten

Groenforum Nederland heeft onlangs een brief aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gestuurd met daarin de oproep om meer onderzoek te verrichten naar groen en fijnstof, met name naar sortimentskeuze en opstelling van de aanplant.

Groene geluidswal
De aanleiding van deze brief was de opening van de verbreding van de A12 bij Ede op 27 april. Tevens werd toen de groene geluidswal in gebruik genomen. Deze wal bevordert onder meer de biodiversiteit en verbetert de luchtkwaliteit. Groenforum Nederland ziet in dit multifunctionele talud dan ook een nieuwe en veelbelovende drager voor groen als effectieve vanger van fijnstof. Om deze reden beschouwt Groenforum meer onderzoek hiernaar dan ook als belangrijk.

Bron:
Groenforum Nederland

Groenforum Nederland ontving november 2008 van de Minister van Wonen, Wijken en Integratie een uitgebreide reactie op de aanbevelingen die Groenforum Nederland op uitnodiging van zijn voorganger, mevrouw Vogelaar, deed over  groen als component van de Woonvisies. Groenforum Nederland is verheugd over deze reactie die mede werd gegeven uit naam van uw collega’s van Ruimte en Milieu (VROM) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De reactie van het Rijk biedt belangrijke aanknopingspunten voor de ontwikkeling van stad en dorp met een structurele inpassing en behoud van groen zoals Groenforum Nederland die sinds haar oprichting bepleit en waarvoor ze zich inzet. Daarbij gaat het zowel om de herstructurering van bestaande stadswijken als om de inrichting van nieuwe bouwlocaties.

Volledige informatie:
Lees hier de brief

Ook interessant:
Groenforum, waarde van groen, stedelijk groen

Bron:
Groenforum Nederland

Groenforum Nederland heeft in een brief aan de Minister-president aangedrongen op een nieuwe en krachtige impuls voor groen in en om onze steden en de regering aangeboden daarbij van dienst te willen zijn. Groen wordt vaak als een kostenpost gezien, waartegenover geen opbrengsten staan. Groenforum Nederland betoogt echter dat groen de gezondheid bevordert en de economische waarde van stedelijke investeringen vergroot. Volgens Groenforum Nederland biedt de recessie een uitgelezen kans om te investeren in meer en beter groen.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Groenforum, waarde van groen, stedelijk groen

Bron:
Groenforum Nederland

Groenforum Nederland is het platform van organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen die beleidsvoorbereiders, beslissers en anderen op alle niveaus er toe willen brengen meer te investeren in groen. Met name in de bebouwde omgeving. Als u ook van mening bent dat de maatschappelijke betekenis van groen wordt onderschat, verdiep u dan eens in de verschillende aspecten van groen.