Berichten

Zij willen zo veel mogelijk Brabantse scholen en gemeenten enthousiast krijgen voor dit idee. Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

Impuls

Om die redenen willen de samenwerkende partijen een financiële, organisatorische en communicatieve impuls te geven aan de Brabantse scholen. De provincie trekt er de komende vier jaar € 1,6 miljoen euro voor uit. Dit jaar kunnen de eerste 50 basisscholen daar al van meeprofiteren.

Grote kans

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) van de provincie: ‘Juist op een schoolplein ligt een grote kans om kinderen, ouders en buurtbewoners zelf te laten meewerken aan een gezonde leef- en speelplek. Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zul je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Het hogere doel van dit project is dan ook: gezonde burgers die zich bewust zijn van natuur, klimaat en gezondheid en zich actief inzetten voor hun dagelijkse leefomgeving’.

Enthousiasme

Er is nu al grote belangstelling van scholen, gemeenten, hoveniers en groenbedrijven en andere partijen om in de praktijk aan de slag te gaan. Omdat het niet voor iedereen meteen duidelijk is hóe je een schoolplein kunt vergroenen, steken de initiatiefnemers ook energie in het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring.

Subsidieregeling

Naar verwachting wordt de subsidieregeling in april opengesteld. De provincie subsidieert maximaal 50% van de inrichtingskosten van groene schoolpleinen, tot een maximum van € 10.000 euro per plein. Met de bijdrage van de andere projectpartners is € 14.000 euro per schoolplein beschikbaar. Om het project te laten slagen, is betrokkenheid en eigenaarschap vanuit gemeenten, school en ouders essentieel.

De gemeente Leiden heeft één miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van Leidse scholen. Het gaat daarbij om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Het geld wordt verstrekt via een leenregeling, in de komende jaren zullen de scholen het geld terug moeten betalen.
Het geld zal geïnvesteerd worden in het beter isoleren van schoolgebouwen of het plaatsen van een groen dak of zonnepanelen. “In de afgelopen weken hebben we per schoolgebouw gekeken welke maatregelen er nodig zijn”, aldus wethouder Frank de Wit, “vervolgens gaan we nu kijken hoe we dat kunnen financiëren. We zijn de eerste gemeente die dit soort leningen verstrekt. Ik ben trots op deze voortrekkersrol.”
De ambitie van de gemeente om scholen te verduurzamen, maakt deel uit van de Leidse Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Daarin zijn dit soort doelstellingen vastgesteld op het gebied van duurzaamheid.
Bron: sleutelstad.nl

De eerste vijf scholen in Ede die komend voorjaar gaan moestuinieren zijn bekend. De Fransiscusschool, de Kleine Prins, de Rehobothschool, de Vuursteen en de Koningin Beatrixschool uit Ede starten woensdag 9 maart met een workshop voor leerkrachten en begeleiders. Daarna kunnen zij aan de slag met het zaaien en moestuinieren in speciale bakken of in de eigen schooltuin.
Gedurende het hele voorjaar zijn de leerlingen in de weer met hun planten: zaaien, water geven, dunnen, onkruid wieden en uiteindelijk oogsten. Zo leren de kinderen al doende over de verzorging, de groei en de opbrengst van de planten in de moestuin. En ervaren ze hoe je je eigen voedsel kunt verbouwen.
De scholen worden ondersteund door NME centrum Het Groene Wiel uit Wageningen. Het Groene Wiel verzorgt de workshop voor leerkrachten en geeft alle scholen individuele begeleiding. Daarnaast ontvangen de deelnemende scholen een materiaalpakket: kweekbakken, zaden, gereedschap en lesmateriaal. Daarmee kunnen zij een vruchtbaar voorjaar tegemoet zien.
Veel kinderen kennen groenten en fruit uit de supermarkt, vaak zelfs al gesneden en verpakt in een zak. Ze hebben geen idee van de herkomst van ons voedsel. De gemeente Ede vindt het belangrijk dat kinderen betrokken raken bij onze voedselproductie en dat zij gezond(er) gaan eten. Daarom wil de gemeenteraad dat alle kinderen in Ede de kans krijgen in een schoolmoestuin te werken.
Het project Moestuinieren start dit voorjaar start en is een begin. Na de zomer wordt besloten hoe het project een vervolg krijgt zodat veel meer Edese kinderen in een schoolmoestuin kunnen gaan werken.
Bron: edestad.nl