De Sto­pe­ra in Amster­dam krijgt een groe­ne gevel

Een klein jaar gele­den dien­de raads­lid Jas­per Groen een voor­stel in om de Amster­dam­se Sto­pe­ra te ver­an­de­ren in ‘Han­gen­de Tui­nen aan de Amstel’. Gis­te­ren besprak de com­mis­sie een voor­stel van het col­le­ge over de ver­bou­wing van de Sto­pe­ra, waar­in het voor­stel van Groen­Links wordt over­ge­no­men. Groen­Links is ver­heugd dat deze ver­groe­nings­slag gemaakt wordt. Door een […]

Nike Laak­dal: Groot­ste groe­ne gevel ter wereld

Aan het nieu­we Euro­pe­se dis­tri­bu­tie­cen­trum van Nike in Laak­dal, groeit de groot­ste groe­ne gevel ter wereld. De groe­ne wand heeft een opper­vlak­te van meer dan 2.000 vier­kan­te meter met 100.000 plan­ten. Low­bay gebouw Het ‘low­­bay-gebouw’, dat dienst doet als opslag­ruim­te, is geo­ri­ën­teerd naar het park en is er door mid­del van een groe­ne gevel mee […]

Ant­werp­se Sky Buil­ding ver­duur­zaamt met ‘Neder­land­se’ groe­ne gevel

Het kan­toor­pand Sky Buil­ding in Ant­wer­pen wordt getrans­for­meerd tot een duur­za­me werk­om­ge­ving met een groe­ne gevel van het Neder­land­se bedrijf Sem­per­green. De gevel­be­plan­ting maakt gebruik van hemel­wa­ter dat op het dak van het kan­toor­ge­bouw wordt opge­van­gen en her­ge­bruikt voor irri­ga­tie. Het regen­wa­ter wordt naar een water­put van 20.000 liter geleid. De groot­te van deze water­put […]