Berichten

Marc ten Barge (D66): groene plannen vlottrekken
Gemeenten zijn misschien wel de belangrijkste actoren en/of opdrachtgevers als het gaat om de vergroening van de omgeving. Tegelijk lopen steeds meer gemeenten op tegen de harde noodzaak tot bezuinigen op (groen)onderhoud, laat staan dat men de middelen heeft om nieuwe groene initiatieven op te pakken. Uit onderzoek bleek onlangs dat een derde van de onderzochte gemeenten geen groen beleidsplan had. Dan is een initiatief zoals dat vanuit de Hengelose gemeentepolitiek, om groene burgerinitiatieven te stimuleren en te steunen, meer dan welkom.
Marc ten Barge, D66-raadslid in Hengelo, richtte in april 2016 het platform Groener Hengelo op. Nadrukkelijk niet met partijpolitieke bedoelingen, vertelt hij. ‘Het idee is dat dit platform uiteindelijk wordt losgekoppeld van de politiek, zoiets moet geen politieke kleur hebben. Maar het initiatief kwam voort uit frustratie over het feit dat Hengelo wel veel energie steekt in allerlei grote projecten, maar dat kleine, duurzame initiatieven worden verwaarloosd.’
Als gemeenteraadslid neemt Ten Barge de taak op zich om initiatieven die bij het platform binnenkomen mee te nemen naar de gemeenteraad en daar aandacht voor te vragen. In het verlengde van het meldpunt is nu een stichting in oprichting, de Stichting Groener Hengelo, die de initiatieven vanuit de bevolking kan bundelen en ondersteunen en, niet onbelangrijk, subsidies kan aanvragen voor kansrijke groene initiatieven.
Via het internetplatform www.groenerhengelo.nl zijn er inmiddels al een flink aantal suggesties en initiatieven binnengekomen. Ten Barge en zijn medestanders zien het als hun taak de barrières, waar dergelijke ideeën vaak op vastlopen, te helpen slechten. ‘Veel van die burgerinitiatieven stranden op regelgeving. Onze taak is het, om mee te denken, ons politieke en bestuurlijke netwerk in te zetten om toch mogelijkheden te creëren en de plannen vlot te trekken. Een goed voorbeeld is het wijkcentrum, waar een plan wordt opgezet om het gebouw volledig te vergroenen: groen dak, zonnepanelen en zo voort.’
‘Daarnaast zijn er diverse initiatieven rond bijen en groenstroken. Inwoners van Hengelo willen dat het bermbeleid wordt aangepast ten behoeve van meer biodiversiteit en versterken van de ecologische zones. Wat wij, als platform in dat kader doen is, naast meedenken en helpen, ook aandacht vragen in de media, zodat groener Hengelo duidelijker op de kaart komt te staan.’
‘Dat op de kaart zetten lukt pas als je door gesprekken met de inwoners helpt draagvlak te creëren. En door open te staan voor de ideeën waar de inwoners mee komen, help je het draagvlak te versterken. Geen lokale politicus zal het in zijn hoofd halen gesprekken met inwoners over ‘groen’ af te wijzen.’
‘Toch merk je nog dat het belang van ‘groen’, de impact die het heeft voor een stad, wordt onderschat – zowel door de inwoners als door ‘de politiek’. Daarom willen we, als platform, de wijken in gaan om voorlichting te geven over de projecten waar we mee bezig zijn.’
‘Een goede bron van inspiratie in dit verband is De Groene Stad. Wat ik heel mooi vind in de nieuwsbrief zijn de verhalen over initiatieven in andere steden. Ik zie het als een inspiratieplatform en als een bron voor cijfers, die ook ons kunnen helpen ons betoog te ondersteunen en dat heb je tegenwoordig hard nodig. Je moet kunnen laten zien dat Groen echt helpt, dat het bijdraagt aan een betere, gezondere, welvarender stad en zo zelfs geld kan opleveren, in plaats van kosten!’

Bewoners, organisaties en gemeente gaan nog nauwer samenwerken aan het Máximapark. Er komt een publiek-maatschappelijke parkorganisatie voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het park. Zij gaan samen aan de gang met de programmering en de communicatie en een mogelijk bezoekerscentrum. Het college heeft het plan hiervoor goedgekeurd. De parkorganisatie zal beter kunnen inspelen op ideeën en initiatieven van bewoners en heeft meer slagkracht. Dankzij de inzet van vrijwilligers, partners en de fondsen die zij aanboren is er financieel ook meer mogelijk. Met als resultaat een nog mooier Máximapark, voor en door bewoners.

Maatschappelijke partners en gemeente hebben op prettige wijze samengewerkt aan het plan voor de parkorganisatie. Hun plan is door het college omarmd. Want het succes van de samenwerking bij het Máximapark is al eerder bewezen. Voordat er nog maar één boom was geplant, deden er al vrijwilligers mee. Elementen als de Buitenplaats, bomen van het Domplein, Jeremiebrug, Vlinderhof en de Samenloop waren er zonder deze samenwerking nooit gekomen.

Voor de exacte invulling en organisatie is er nog geen pasklaar plan. Luisteren, kijken naar wat er kan, samen leren en durven loslaten zijn belangrijke elementen. De partners en het college zien mogelijkheden in de doorontwikkeling van de succesvolle bestaande samenwerking. Doel is het park nog meer dé sociale en ecologische spil van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te maken.

Bron: gemeente Utrecht

De gemeente Leusden, SIGHT Landscaping en De Groene Belevenis zijn op zoek naar de beste locaties om Leusden met extra bomen te vergroenen. Inwoners kunnen tot 1 maart een geschikte plek voor een boom aanmelden. De drie partijen bekijken of daar tijdens de Nationale Boomfeestdag 16 maart 2016 ook daadwerkelijk een boom kan worden geplant.
‘Inwoners van Leusden kennen hun eigen omgeving het best. Zij weten bijvoorbeeld waar een braakliggend veldje, een saai betegeld (school)plein of een groen hoekje is dat nog wel een boom kan gebruiken. Bewoners kunnen checken of de uitgekozen plek voor een boom voldoet aan de criteria – te vinden op de website www.onzebuitenruimte.nl´, aldus de gemeente.
Gevraagd wordt onder meer om met de omwonenden af te stemmen of zij ook graag een boom op de gekozen plek zien. Als dat akkoord is kan een aanvraag vóór 1 maart 2016 naar bomen@leusden.nl worden gemaild.
Per inwoner of per school kan één boom/plek worden aangemeld. De gemeente Leusden en SIGHT Landscaping bepalen aan de hand van de criteria of de boom daadwerkelijk geplant kan worden.
Bron: leusderkrant.nl