Na aangenomen motie Partij voor de Dieren gaat Den Haag ‘natuurinclusief bouwen’

De Haagse natuur staat onder druk door steeds meer bouwplannen en door de aanleg van nieuwe wegen. Gebouwen worden bovendien zo gebouwd dat huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen geen nestelgelegenheden meer hebben. Ook is er gebrek aan groen in veel Haagse wijken en belemmeren bouwprojecten verbindingen tussen het Haagse groen, waardoor dieren in de verdrukking komen. […]

Gemeente Leiden stelt één miljoen beschikbaar voor verduurzamen en vergroenen scholen

De gemeente Leiden heeft één miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van Leidse scholen. Het gaat daarbij om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Het geld wordt verstrekt via een leenregeling, in de komende jaren zullen de scholen het geld terug moeten betalen. Het geld zal geïnvesteerd worden in het beter isoleren […]

Gemeenteraad Amsterdam wil niet dat er in groene stadsranden wordt gebouwd

Een meerderheid in de gemeenteraad van Amsterdam wil dat er niet gebouwd gaat worden in de groene stroken aan de stadsranden. Een motie van GroenLinks waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd het groen in stand te houden werd gesteund door D66, SP en de PvdA. De partijen pleiten voor verdicht bouwen. Als […]