Olympic Park Londen centraal tijdens Nationale Groendag

Een bijzonder voorbeeld van de baten van groen is het Olympic Park in Londen. Op de Nationale Groendag op 26 september geeft David Thompson, directeur LDA Design uit Londen, een toelichting op dit project. De opgave was om een gedeeltelijk vervallen gebied in het hart van de stad te herontwikkelen, met als doel om de […]

Programma bekend van Nationale Groendag met als thema Stedelijk Groen in Crisistijd

Op woensdag 26 september organiseren de VNG, Platform31/Nicis Institute, het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012 in Ermelo. Centraal thema is Stedelijk Groen in Crisistijd. Het ochtendprogramma staat in het teken van het congres, waarin het thema zowel op macro- als op microniveau aan de orde komt. In de middag […]

Vooraankondiging Nationale Groendag, met als thema stedelijk groen in crisistijd

Op woensdag 26 september organiseren de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Platform31 (voormalig Nicis Institute), het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012. Centraal thema is Stedelijk groen in crisistijd. In het ochtendgedeelte zullen de volgende vragen aan bod komen: Wat is de rol van groen in crisistijd? Is dat een kostenpost […]