Leid­schen­dam wil in hoog tem­po ver­groe­nen

Steen eruit, groen erin. Leid­­schen­­dam-Voor­­burg wil de komen­de jaren hard ‘ver­groe­nen’: Op het school­plein, op daken en tegen gevels. Het aan­tal groe­ne school­plei­nen moet van de hui­di­ge twee naar vijf, meer dan een ver­dub­be­ling. Ook trekt de gemeen­te de por­te­mon­nee voor de aan­leg van groe­ne daken en gevel­tui­nen, open­ba­re boom­gaar­den en pluk­tui­nen. Dat blijkt uit […]

Weert groen­ste stad ter wereld?

Weert krijgt vol­gen­de week de jury van de com­pe­ti­tie Groen­ste regio van de wereld op bezoek. Weert behoort tot de laat­ste 6 fina­lis­ten. De stad is in 2012 al uit­ge­roe­pen tot Groen­ste stad van Neder­land, in 2013 tot Groen­ste stad van Euro­pa en maakt zich dus nu op voor de wereld­ti­tel. Op zon­dag 13 en […]

Ede doet mee aan nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie in 2010

Ede dingt in 2010 mee naar de titel ‘groenste stad van Neder­land’. De orga­ni­sa­tie van Enten­te Flo­ra­le heeft de gemeen­te geno­mi­neerd voor deze nati­o­na­le com­pe­ti­tie. Dit bete­kent dat Ede in het komen­de voor­jaar bezoek krijgt van een des­kun­di­ge jury. In het najaar wordt de win­naar bekend gemaakt en is dui­de­lijk of Ede zich de groen­ste […]