De Hof van Segh­waerth: een voor­beeld van een mooi en groen buurt­ini­ti­a­tief!

Der­tig jaar gele­den werd er in Zoe­ter­meer een nieu­we wijk gebouwd: Segh­waert. Als er in de jaren ’80 een bouw­cri­sis ont­staat, blijft een mooi stuk­je land gespaard. Een oude boom­gaard blijft jaren­lang ver­stopt ach­ter een gro­te heg, com­pleet over­woe­kerd en onbe­nut. Buurt­be­wo­ner Bert Dek­kers vond dat zo zon­de dat hij besloot een oproep­je te doen […]

Bewo­ners wil­len Sin­gel­park rond­om Goud­se bin­nen­stad

Een door­lo­pend Sin­gel­park langs het water en rond­om de bin­nen­stad van Gou­da: dat is de wens van een enthou­si­as­te groep stads­be­wo­ners die zich heb­ben ver­e­nigd in de Stich­ting Sin­gel­park Gou­da. Het ini­ti­a­tief is gebo­ren uit lief­de voor de stad, aldus mede-ini­­ti­a­­tief­­ne­­mer Nico­le Jacobs. “Het gaat om een rond­je van zo’n vier kilo­me­ter. Als je dat […]

Plein Vel­per­poort­s­langstraat in Arn­hem groe­ner en koe­ler

Op vrij­dag 15 juli vier­de de bewo­ners­com­mis­sie van de Vel­per­poort­s­langstraat samen met woning­cor­po­ra­tie Por­taal en de Gemeen­te Arn­hem de ver­groe­ning van het eigen plein. Op vrij­dag 15 juli vier­de de bewo­ners­com­mis­sie van de Vel­per­poort­s­langstraat (Arn­hem) samen met win­ke­liers, woning­cor­po­ra­tie Por­taal en de Gemeen­te Arn­hem de ver­groe­ning van het eigen plein. Met de plaat­sing van plan­ten­bak­ken […]