Berichten

Dertig jaar geleden werd er in Zoetermeer een nieuwe wijk gebouwd: Seghwaert. Als er in de jaren ’80 een bouwcrisis ontstaat, blijft een mooi stukje land gespaard. Een oude boomgaard blijft jarenlang verstopt achter een grote heg, compleet overwoekerd en onbenut. Buurtbewoner Bert Dekkers vond dat zo zonde dat hij besloot een oproepje te doen in de buurt en met succes! Een groepje enthousiaste mensen zag het wel zitten om de boomgaard samen op te frissen. De buurtbewoners hebben de boomgaard samen omgetoverd tot een waar paradijs: de Hof van Seghwaert.
De Bewoners hebben het initiatief genomen:
• om deze boomgaard als cultureel erfgoed te behouden
• om te vormen tot een echte Hof van Seghwaert
• en zo het sociale leven in de wijk te versterken.
Op 13 december 2014 hebben zij de ‘Stichting de Hof van Seghwaert‘ opgericht met als missie:
• meer mensen in onze samenleving laten participeren
• maatschappelijke activering stimuleren door behoud en ontwikkeling in eigen beheer van een groene oase in de wijk, de perenboomgaard.
De stichting biedt een platform voor groene bewonersprojecten en een ontmoetingsplek voor bewoners die zich willen inzetten en bijdragen aan het welbevinden en de leefbaarheid in de wijk.
In de praktijk is de Hof van Seghwaert drie dagen per week open: dinsdag, woensdag en zaterdag. ‘Wij werken met vrijwilligers en met cliënten van maatschappelijke organisaties: iedereen kan meedoen in het algemene onderhoud van de boomgaard, van snoeien in het winterseizoen, het renoveren van de afrastering tot en met de pluk van de peren in het najaar.’
De bewonersprojecten in 2015 en 2016 zijn:

  • bijenschuur met inmiddels 2 bijenvolken; mogelijkheid tot kopen van honing en volgen van workshop imkerij
  • gereedschapsopslag
  • stiltetuin; nog in aanleg, volgend seizoen rondleidingen en oploopjes met filosofisch, beschouwend karakter
  • wijngaard, bijeengebracht via crowdfunding:
    50 stokken geplant in 2015, nog weer 50 in april 2016 met jaarlijks een wijngaardeniersdiner
  • kippenren met 5 Brahma’s en 4 (sabelpoot)krielkippen
  • natuurbelevingstuin in opstartfase
  • ‘de werkplaats’, ontmoetingsplek met een hoog doe-gehalte, nog in aanleg
  • wijkmoestuin, in ontwikkeling in samenwerking met maatschappelijke organisaties Piëzo, Middin, Present e.a.

Kijk op de Facebook van Perenboomgaard Hof van Seghwaert voor meer informatie!

Een doorlopend Singelpark langs het water en rondom de binnenstad van Gouda: dat is de wens van een enthousiaste groep stadsbewoners die zich hebben verenigd in de Stichting Singelpark Gouda.
Het initiatief is geboren uit liefde voor de stad, aldus mede-initiatiefnemer Nicole Jacobs. “Het gaat om een rondje van zo’n vier kilometer. Als je dat rondje nu loopt, zitten er hele stukken grijs tussen, denk aan parkeerplekken en stoepen. Wij zouden heel graag willen dat mensen straks na drie kwartier lopen het gevoel hebben dat ze al die tijd ook echt in het groen hebben gelopen. Zo pleiten we voor de aanleg van zogenaamde ‘pocketparkjes’: kleine parkjes die je met groene wandelpaden aan elkaar verbindt.”
Het moet uiteindelijk een route worden waar mensen kunnen ‘spelen, sporten, wandelen, vertoeven, genieten, verwonderen en elkaar kunnen ontmoeten’, aldus de initiatiefnemers. Andere wensen zijn een groener Erasmusplein, water door het Houtmansplantsoen en een terras bij de Kleiwegbrug. Jacobs: “In de binnenstad van Gouda is relatief weinig groen, terwijl het zo belangrijk is voor onze gezondheid en de leefbaarheid van de stad.”
De initiatiefgroep, die bestaat uit zes betrokken Gouwenaren, presenteert de plannen op 22 september. In de groep zitten onder meer een bomendeskundige en een landschapsarchitect. Het project past goed bij de Maatschappelijke Vergroeningsagenda: hierin heeft de gemeenteraad van Gouda zich uitgesproken over het belang van groen in de stad en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven op dit gebied.
Onlangs hebben bewoners al het Regentesseplantsoen – onderdeel van het Singelpark – eigenhandig aangepakt, zegt Jacobs. Overbodige paaltjes en prullenbakken zijn weggehaald, er is opgeruimd, samen met een landschapsarchitect zijn er onder meer nieuwe planten en paden bij gekomen. “Dat was een succesvol project waarbij verschillende partijen op een goede manier hebben samengewerkt. Dit project is nu uitgangspunt voor de rest van het Singelpark.”
De stichting hoopt na de presentatie zoveel mogelijk partijen mee te krijgen in de plannen: bedrijven, verenigingen, woonorganisaties en bewoners. Jacobs: “We krijgen nu al reacties van mensen die graag iets willen betekenen, dus het gaat de goede kant op.”
Bron: cobouw.nl
 

Op vrijdag 15 juli vierde de bewonerscommissie van de Velperpoortslangstraat samen met woningcorporatie Portaal en de Gemeente Arnhem de vergroening van het eigen plein.
Op vrijdag 15 juli vierde de bewonerscommissie van de Velperpoortslangstraat (Arnhem) samen met winkeliers, woningcorporatie Portaal en de Gemeente Arnhem de vergroening van het eigen plein. Met de plaatsing van plantenbakken en gevelgroen is het aanzicht verbeterd en zijn er maatregelen genomen die zorgen voor minder opwarming op warme dagen.
Initiatief van de bewonerscommissie
De vergroening van het plein is een initiatief van de bewonerscommissie Velperpoortslangstraat. Zij heeft het initiatief genomen om het plein mooier te maken en te verkoelen door groen aan te brengen. Met financiële hulp van woningcorporatie Portaal en een bijdrage uit de gemeentelijke subsidieregeling ‘Verminderen Hitteplekken’ zijn de plannen uitgevoerd. De gemeente zal zorgdragen voor het snoeien van het gevelgroen.
Feestelijke oplevering
Bij de feestelijke oplevering waren manager Volkshuisvesting Johan Noppe van Portaal en wethouder Ine van Burgsteden (Openbare ruimte) aanwezig. Mevrouw Van Burgsteden verrichtte de officiële oplevering door het gieten van water in één van de plantenbakken: “Het plein is erg opgeknapt door deze maatregelen en draagt zo bij aan een leefbare en klimaatbestendige stad. Ik ben erg blij dat de bewonerscommissie dit initiatief heeft genomen voor de eigen leefomgeving. Dat ondersteunen wij graag.”
Bron: arnhemsekoerier.nl