De Hof van Seghwaerth: een voorbeeld van een mooi en groen buurtinitiatief!

Dertig jaar geleden werd er in Zoetermeer een nieuwe wijk gebouwd: Seghwaert. Als er in de jaren ’80 een bouwcrisis ontstaat, blijft een mooi stukje land gespaard. Een oude boomgaard blijft jarenlang verstopt achter een grote heg, compleet overwoekerd en onbenut. Buurtbewoner Bert Dekkers vond dat zo zonde dat hij besloot een oproepje te doen in de buurt en met succes! Een groepje enthousiaste mensen zag het wel zitten om de boomgaard samen op te frissen. De buurtbewoners hebben de boomgaard samen omgetoverd tot een waar paradijs: de Hof van Seghwaert.
De Bewoners hebben het initiatief genomen:
• om deze boomgaard als cultureel erfgoed te behouden
• om te vormen tot een echte Hof van Seghwaert
• en zo het sociale leven in de wijk te versterken.
Op 13 december 2014 hebben zij de ‘Stichting de Hof van Seghwaert‘ opgericht met als missie:
• meer mensen in onze samenleving laten participeren
• maatschappelijke activering stimuleren door behoud en ontwikkeling in eigen beheer van een groene oase in de wijk, de perenboomgaard.
De stichting biedt een platform voor groene bewonersprojecten en een ontmoetingsplek voor bewoners die zich willen inzetten en bijdragen aan het welbevinden en de leefbaarheid in de wijk.
In de praktijk is de Hof van Seghwaert drie dagen per week open: dinsdag, woensdag en zaterdag. ‘Wij werken met vrijwilligers en met cliënten van maatschappelijke organisaties: iedereen kan meedoen in het algemene onderhoud van de boomgaard, van snoeien in het winterseizoen, het renoveren van de afrastering tot en met de pluk van de peren in het najaar.’
De bewonersprojecten in 2015 en 2016 zijn:

  • bijenschuur met inmiddels 2 bijenvolken; mogelijkheid tot kopen van honing en volgen van workshop imkerij
  • gereedschapsopslag
  • stiltetuin; nog in aanleg, volgend seizoen rondleidingen en oploopjes met filosofisch, beschouwend karakter
  • wijngaard, bijeengebracht via crowdfunding:
    50 stokken geplant in 2015, nog weer 50 in april 2016 met jaarlijks een wijngaardeniersdiner
  • kippenren met 5 Brahma’s en 4 (sabelpoot)krielkippen
  • natuurbelevingstuin in opstartfase
  • ‘de werkplaats’, ontmoetingsplek met een hoog doe-gehalte, nog in aanleg
  • wijkmoestuin, in ontwikkeling in samenwerking met maatschappelijke organisaties Piëzo, Middin, Present e.a.

Kijk op de Facebook van Perenboomgaard Hof van Seghwaert voor meer informatie!