Bewoners willen Singelpark rondom Goudse binnenstad

Een doorlopend Singelpark langs het water en rondom de binnenstad van Gouda: dat is de wens van een enthousiaste groep stadsbewoners die zich hebben verenigd in de Stichting Singelpark Gouda.
Het initiatief is geboren uit liefde voor de stad, aldus mede-initiatiefnemer Nicole Jacobs. “Het gaat om een rondje van zo’n vier kilometer. Als je dat rondje nu loopt, zitten er hele stukken grijs tussen, denk aan parkeerplekken en stoepen. Wij zouden heel graag willen dat mensen straks na drie kwartier lopen het gevoel hebben dat ze al die tijd ook echt in het groen hebben gelopen. Zo pleiten we voor de aanleg van zogenaamde ‘pocketparkjes’: kleine parkjes die je met groene wandelpaden aan elkaar verbindt.”
Het moet uiteindelijk een route worden waar mensen kunnen ‘spelen, sporten, wandelen, vertoeven, genieten, verwonderen en elkaar kunnen ontmoeten’, aldus de initiatiefnemers. Andere wensen zijn een groener Erasmusplein, water door het Houtmansplantsoen en een terras bij de Kleiwegbrug. Jacobs: “In de binnenstad van Gouda is relatief weinig groen, terwijl het zo belangrijk is voor onze gezondheid en de leefbaarheid van de stad.”
De initiatiefgroep, die bestaat uit zes betrokken Gouwenaren, presenteert de plannen op 22 september. In de groep zitten onder meer een bomendeskundige en een landschapsarchitect. Het project past goed bij de Maatschappelijke Vergroeningsagenda: hierin heeft de gemeenteraad van Gouda zich uitgesproken over het belang van groen in de stad en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven op dit gebied.
Onlangs hebben bewoners al het Regentesseplantsoen – onderdeel van het Singelpark – eigenhandig aangepakt, zegt Jacobs. Overbodige paaltjes en prullenbakken zijn weggehaald, er is opgeruimd, samen met een landschapsarchitect zijn er onder meer nieuwe planten en paden bij gekomen. “Dat was een succesvol project waarbij verschillende partijen op een goede manier hebben samengewerkt. Dit project is nu uitgangspunt voor de rest van het Singelpark.”
De stichting hoopt na de presentatie zoveel mogelijk partijen mee te krijgen in de plannen: bedrijven, verenigingen, woonorganisaties en bewoners. Jacobs: “We krijgen nu al reacties van mensen die graag iets willen betekenen, dus het gaat de goede kant op.”
Bron: cobouw.nl