Berichten

Een nieuw stadspark in Goes moet jong en oud stimuleren tot bewegen. Het plan is om in 2011 met de aanleg van het park langs de Oranjeweg te starten. 

Hoe het toekomstige park er precies uit gaat zien staat nog niet vast. Wel kunnen omwonenden creatieve voorstellen indienen. Zo zijn er ideeën voor een visvijver, een ommetje en beleeftuinen voor senioren. Volgens projectleider Elia ter Wisscha van de gemeente Goes wordt het nieuwe groengebied met natuurlijke elementen ingericht. Standaard speeltoestellen en verharde speelplaatsen zullen er niet komen. 

Lees meer over dit onderwerp in het bericht van de PZC »


Bron:
PZC

 

De gemeente Goes krijgt een subsidie van 372.000 euro van de provincie Zeeland voor het project Natuur en Gezondheid. Het doel van het project is om de gezondheid van inwoners te verbeteren door het creëren van extra ‘groen’ in de woonomgeving.

Het geld wordt benut voor park-, recreatie- en speelvoorzieningen. Natuur en groen wordt bewust ingezet om mensen uit te nodigen tot gezond gedrag en tot actieve vrijetijdsbesteding. Het project loopt tot en met december 2011 en moet als voorbeeld dienen voor andere gemeenten in Zeeland.

Bron:
Groene Ruimte

 

OUD-SABBINGE – Pal ten noorden van Oud-Sabbinge, tegen de dorpskern aan, moet een drie hectare groot bos verrijzen.

Dat groengebied dient als compensatie voor de toekomstige uitbreiding van camping De Haas, waarvoor het huidige dorpsbos moet sneuvelen. Het gros van de bewoners wil echter het huidige ruilverkavelingsbosje behouden.

Medio vorig jaar stond een aantal inwoners en gemeente voor de bestuursrechter in Middelburg. Dorpelingen maakten daar bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit om het 2,5 hectare grote dorpsbosje te kappen. Goes staakte de procedure om vervolgens alle recreatieplannen in en om Wolphaartsdijk samen te ballen in de Recreatiezone Wolphaartsdijk. Voor de eerste deelprojecten, zoals uitbreiding van campings De Haas in Oud-Sabbinge en Het Veerse Meer, worden dit najaar ruimtelijke procedures in gang gezet.

De gemeente Goes denkt met het drie hectare grote in te planten bos – in het huidige akkergebied – de Oud-Sabbingers voldoende schadeloos te stellen voor het verlies van het dorpsbosje. Dat ligt noordelijk van en direct tegen camping De Haas aan. Ook voor uitbreiding van camping Het Veerse Meer in Wolphaartsdijk moet groencompensatie komen. De gemeente kijkt nog naar een geschikte plek om drie tot vier hectare in te planten.