Nieuw stads­park in Goes moet omwo­nen­den uit­da­gen tot bewe­gen

Een nieuw stads­park in Goes moet jong en oud sti­mu­le­ren tot bewe­gen. Het plan is om in 2011 met de aan­leg van het park langs de Oran­je­weg te star­ten.  Hoe het toe­kom­sti­ge park er pre­cies uit gaat zien staat nog niet vast. Wel kun­nen omwo­nen­den cre­a­tie­ve voor­stel­len indie­nen. Zo zijn er ideeën voor een vis­vij­ver, […]

Sub­si­die voor pro­ject Natuur en Gezond­heid in Goes

De gemeen­te Goes krijgt een sub­si­die van 372.000 euro van de pro­vin­cie Zee­land voor het pro­ject Natuur en Gezond­heid. Het doel van het pro­ject is om de gezond­heid van inwo­ners te ver­be­te­ren door het creëren van extra ‘groen’ in de woon­om­ge­ving. Het geld wordt benut voor park‑, recre­a­­tie- en speel­voor­zie­nin­gen. Natuur en groen wordt bewust […]

Goes denkt aan nieuw dorps­bos ten noor­den van Oud-Sab­bin­ge

OUD-SABBINGE — Pal ten noor­den van Oud-Sab­­bin­­ge, tegen de dorps­kern aan, moet een drie hec­ta­re groot bos ver­rij­zen.Dat groen­ge­bied dient als com­pen­sa­tie voor de toe­kom­sti­ge uit­brei­ding van cam­ping De Haas, waar­voor het hui­di­ge dorps­bos moet sneu­ve­len. Het gros van de bewo­ners wil ech­ter het hui­di­ge ruil­ver­ka­ve­lings­bos­je behou­den. Medio vorig jaar stond een aan­tal inwo­ners en […]