Berichten

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de woon- en leefomgeving. Zij bepalen in hoge mate hoe een omgeving er uitziet. Daarom wil de gemeente Roerdalen daar zuinig op zijn. Het is de wens van de gemeenteraad om de huidige regeling voor kapvergunningen te vervangen door een nieuwe, meer eenvoudige regeling, die klantvriendelijker is en administratieve kosten bespaart.

Daarom is gekozen voor een bomenlijst met beschermde bomen en gebieden. Alleen de mooiste en meest waardevolle bomen en gebieden in de gemeente komen hierop. Eigenaren van zulke bomen ontvangen een brief waarin ze hierover geïnformeerd worden. Op overzichtskaart hieronder kunnen zij  globaal zien welke bomen en gebieden op de lijst staan.

 

 

 

 

 

Hoe wordt de bomenlijst samengesteld?
Begin dit jaar heeft de gemeente alle bomen in de gemeente geïnventariseerd. De bomen zijn beoordeeld op basis van objectieve criteria. Enkele criteria zijn bijvoorbeeld stamdiameter, conditie, zichtbaarheid en gevaar voor de leefomgeving. Bomen die aan deze criteria voldoen plaatst degemeente op de bomenlijst. Op de lijst komen ook enkele gebieden voor, die hun identiteit te danken hebben aan de daar aanwezige bomen. Dit zijn bijvoorbeeld de oude kasteeltuinen en landgoederen, waar veel monumentale en waardevolle bomen groeien. Deze parken en tuinen zijn zeer belangrijk vanuit cultuurhistorisch oogpunt. De daar aanwezige monumentale bomen (met stamdiameter groter dan 65cm of die aantoonbaar ouder dan 80 jaar zijn) worden beschermd.

Groene woonwijken
De groene woonwijken in de gemeente met boskarakter zijn niet door de Boswet beschermd. Ze hebben een aparte uitstraling en een belangrijke functie als ecologische verbinding. Om te garanderen dat hun groene karakter in stand gehouden wordt moeten ze ook beschermd worden. Om de administratieve lasten niet meer te laten zijn dan strikt noodzakelijk, stelt Roerdalen een ondergrens in deze gebieden, voor bomen met een stamdiameter van 30cm. Bomen dunner dan 30cm (stamdiameter) mogen zonder kapvergunning gekapt worden, dikkere bomen niet.

Klik hier voor meer informatie »Bron:
Gemeente Roerdalen

 

 

Komende weken verschijnt in de Heemsteedse Courant telkens één stelling of vraag waarop de deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen reageren.
De stelling van deze week is: Bouwen in groene gebieden moet kunnen?

VVD: ONEENS
De VVD wil geen nieuwe bebouwing in de groene gebieden. Vervanging van huidige bebouwing wil de VVD alleen als die de kwaliteit van de groene gebieden vergroot. Meestal betekent dit minder bebouwing dan er al staat.

CDA: ONEENS
De Groene gebieden zijn vitaal voor het karakter van Heemstede als groene gemeente. We zetten ons in om die te verbeteren. In de afgelopen vier jaar heeft het CDA zich hard gemaakt voor het bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden. Dit plan beschermt deze gebieden.

PvdA: ONEENS
Oneens. Een groene leefomgeving is een belangrijke waarde voor samenleven binnen Heemstede. Wij willen dit groene karakter behouden, dus geen extra woningen in de groene gebieden.

D66: ONEENS
Heemstede is een groene oase in de randstad en moet dat blijven voor inhouders en regio. Groen blijft daarom groen. Wel herinrichting van bestaand leegstaand bebouwd terrein (kantoorpanden) naar woningen met winkels en horeca. D66 bestrijdt verrommeling van ruimte en bouwt duurzaam.

GROENLINKS: ONEENS
Regionaal is het groene buitengebied hard nodig. Toen Haarlem werd aangesproken op een tekort aan ‘groen’, verwees men naar het groen in de regio! Heemstede heeft met haar 50% – 50% verdeling groen-bebouwing een unieke positie tussen groeigemeente Hoofddorp en stad Haarlem.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Heemsteedse Courant

 

 
 

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu dankte onlangs Rolf Oldejans – beleidsmedewerker van de gemeente Enschede – voor zijn bevlogen inzet voor de groene gebieden rondom de stad.

Oldejans is de initiatiefnemer van het Rondje Enschede: een 42 kilometer lang netwerk aan fiets- en wandelroutes rondom Enschede. Ook ontwikkelde hij “Buitenkans”, een gids voor het buitengebied die met beelden duidelijk maakt hoe je dat aantrekkelijk in kan richten.

Groene stadsranden
“Stadsranden zijn nu nog vaak rommelige gebieden. Een soort niemandsland dat stad en stedeling afscheidt van het groene ommeland. Met het programma Mooi Nederland wil ik de identiteit van de stadsranden versterken en daar kansen pakken voor recreatie. Ik zie Oldejans als een echte ambassadeur van groene stadsranden, een voorbeeld voor anderen in heel het land,” aldus Cramer.

Fiets- en wandelroute
Rondje Enschede is een herkenbare fiets- en wandelroute langs de bebouwde kom van Enschede. De route beslaat nieuwe en bestaande paden met een heldere bewegwijzering en wegmarkering. Fietsers, nordic walkers, skeeleraars en wandelaars die de route volgen, kunnen terecht in onder meer een theeschenkerij met winkel, een pannenkoekrestaurant, een camping, picknickgelegenheden en diverse landgoederen. De aanleg is in 2008 gestart en naar verwachting is het hele rondje in 2018 klaar.

Klik hier voor meer informatie »

Bron: