Cra­mer bedankt beleids­me­de­wer­ker voor de inzet van groe­ne gebie­den

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu dank­te onlangs Rolf Olde­jans — beleids­me­de­wer­ker van de gemeen­te Ensche­de — voor zijn bevlo­gen inzet voor de groe­ne gebie­den rond­om de stad.

Olde­jans is de ini­ti­a­tief­ne­mer van het Rond­je Ensche­de: een 42 kilo­me­ter lang net­werk aan fiets- en wan­del­rou­tes rond­om Ensche­de. Ook ont­wik­kel­de hij “Buitenkans”, een gids voor het bui­ten­ge­bied die met beel­den dui­de­lijk maakt hoe je dat aan­trek­ke­lijk in kan rich­ten.

Groe­ne stads­ran­den
“Stadsranden zijn nu nog vaak rom­me­li­ge gebie­den. Een soort nie­mands­land dat stad en ste­de­ling afscheidt van het groe­ne omme­land. Met het pro­gram­ma Mooi Neder­land wil ik de iden­ti­teit van de stads­ran­den ver­ster­ken en daar kan­sen pak­ken voor recre­a­tie. Ik zie Olde­jans als een ech­te ambas­sa­deur van groe­ne stads­ran­den, een voor­beeld voor ande­ren in heel het land,” aldus Cra­mer.

Fiets- en wan­del­rou­te
Rond­je Ensche­de is een her­ken­ba­re fiets- en wan­del­rou­te langs de bebouw­de kom van Ensche­de. De rou­te beslaat nieu­we en bestaan­de paden met een hel­de­re beweg­wij­ze­ring en weg­mar­ke­ring. Fiet­sers, nor­dic wal­kers, skee­le­raars en wan­de­laars die de rou­te vol­gen, kun­nen terecht in onder meer een thee­schen­ke­rij met win­kel, een pan­nen­koek­res­tau­rant, een cam­ping, pick­nick­ge­le­gen­he­den en diver­se land­goe­de­ren. De aan­leg is in 2008 gestart en naar ver­wach­ting is het hele rond­je in 2018 klaar.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron: