Berichten

Met de VN klimaatconferentie COP21 prominent op de Parijse agenda, stond de jaarlijkse Koningsdagreceptie in Parijs dit jaar volledig in het teken van duurzaamheid. Ambassadeur Ed Kronenburg ontving ruim 500 gasten – relaties uit overheids- en diplomatenkringen, het Franse en Nederlandse bedrijfsleven en de culturele sector- niet op Koningsdag zelf, maar op 29 april.
Aansluitend bij het thema schonk Stichting iVerde, in het kader van de “Green City filosofie”, twee zilverlindes aan de Ambassadeur. Na de receptie zijn de bomen aangeplant in de tuin van de Nederlandse residentie in Parijs.
Bomen voor gezonde Franse steden
Met het schenken van de lindes wordt bijgedragen aan het discours over het verbeteren van de leefbaarheid in onze steden. Bekend is dat veel Franse steden te kampen hebben met luchtvervuiling ten gevolge van de uitstoot van fijnstof. Met het uitdragen van de “Green City filosofie” zet Stichting iVerde zich wereldwijd in voor vergroening van de stedelijke omgeving om gezondheidsschade door vervuilde lucht tegen te gaan. Bomen vangen fijn stof uit de lucht en zijn zodoende een machtig wapen in de strijd tegen luchtvervuiling.
Lees meer op de website van de Nederlandse Ambassade in Parijs.

De Koningsdagreceptie in Parijs geldt als een jaarlijks hoogtepunt van het Parijse diplomatieke seizoen. Ambassadeur Ed Kronenburg ontvangt op 29 april a.s. relaties uit overheids- en diplomatenkringen, het Franse en Nederlandse bedrijfsleven en de culturele sector. De receptie staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Aansluitend bij dat thema schenkt Stichting iVerde, in het kader van de “Green City filosofie”, twee zilverlindes aan de Ambassadeur. Na de receptie zullen de bomen worden aangeplant in de tuin van de Nederlandse residentie in Parijs.
Bomen voor gezonde Franse steden
Met het schenken van de lindes wordt bijgedragen aan het discours over het verbeteren van de leefbaarheid in onze steden. Bekend is dat veel Franse steden te kampen hebben met luchtvervuiling ten gevolge van de uitstoot van fijnstof. Met het uitdragen van de “Green City filosofie” zet Stichting iVerde zich wereldwijd in voor vergroening van de stedelijke omgeving om gezondheidsschade door vervuilde lucht tegen te gaan. Bomen vangen fijn stof uit de lucht en zijn zodoende een machtig wapen in de strijd tegen luchtvervuiling.

De Franse stad Grenoble heeft een Europese primeur te pakken. Als eerste stad in Europa gaat Grenoble in het oog springende reclame-uitingen, zoals grote billboards, verbannen uit het straatbeeld. De stad wordt op die manier zo veel mogelijk reclame-vrij. Kleinere borden, met daarop ideële en/of culturele boodschappen mogen nog wel worden geplaatst. Op de leeggekomen plekken in de stad, zal een vijftigtal nieuwe bomen worden geplant.
Minder aggressief en minder stressvol
De burgemeester van Grenoble, Eric Piolle, heeft een groene, duurzame stad voor ogen, waarin voor reclame geen plaats is. De stad gaat de komende jaren dan ook vol inzetten op vergroening van de leefomgeving, openbaar vervoer en fietspaden. Piolle verklaart in het persbericht dat ‘’de betreffende reclameborden niet meer van deze tijd zijn en niet meer aansluiten bij de manier van leven van de “Grenoblois” anno 2014’’. Met het uitbannen van reclame wil Piolle zijn stad “zachter en creatiever” maken en daarmee “minder agressief en stressvol”. De straatbeeld zal volgens Piolle zo beter tegemoet komen aan identiteit van de inwoners van zijn stad, die van oudsher sterk zijn verbonden met hun erfgoed en de hun omringende natuur.
Een groene, leefbare stad
Vanaf januari 2015 zullen de eerste borden worden verwijderd en worden vervangen door bomen. Deze vergroening van past in de ambitie van het stadsbestuur om van Grenoble een stad naar “de menselijke maat” te maken, waarin het prettig leven is voor jong en oud.
 
Grenoble is met haar 160.000 inowners de eerste grote Europese stad die reclame op deze manier uitbant. Eerder werd in Sao Paolo de “visuele vervuiling” van de stad aangepakt.