Zil­ver­lin­des aan­ge­bo­den aan Ambas­sa­deur in Parijs

Met de VN kli­maat­con­fe­ren­tie COP21 pro­mi­nent op de Parij­se agen­da, stond de jaar­lijk­se Konings­dag­re­cep­tie in Parijs dit jaar vol­le­dig in het teken van duur­zaam­heid. Ambas­sa­deur Ed Kro­nen­burg ont­ving ruim 500 gas­ten — rela­ties uit over­heids- en diplo­ma­ten­krin­gen, het Fran­se en Neder­land­se bedrijfs­le­ven en de cul­tu­re­le sec­­tor- niet op Konings­dag zelf, maar op 29 april. Aan­slui­tend […]

Zil­ver­lin­des voor Konings­dag­re­cep­tie in Parijs

De Konings­dag­re­cep­tie in Parijs geldt als een jaar­lijks hoog­te­punt van het Parij­se diplo­ma­tie­ke sei­zoen. Ambas­sa­deur Ed Kro­nen­burg ont­vangt op 29 april a.s. rela­ties uit over­heids- en diplo­ma­ten­krin­gen, het Fran­se en Neder­land­se bedrijfs­le­ven en de cul­tu­re­le sec­tor. De recep­tie staat dit jaar in het teken van duur­zaam­heid. Aan­slui­tend bij dat the­ma schenkt Stich­ting iVer­de, in het kader […]

Greno­ble ver­vangt recla­me in straat­beeld door bomen

De Fran­se stad Greno­ble heeft een Euro­pe­se pri­meur te pak­ken. Als eer­ste stad in Euro­pa gaat Greno­ble in het oog sprin­gen­de recla­­me-uitin­­gen, zoals gro­te bill­boards, ver­ban­nen uit het straat­beeld. De stad wordt op die manier zo veel moge­lijk recla­­me-vrij. Klei­ne­re bor­den, met daar­op ide­ë­le en/of cul­tu­re­le bood­schap­pen mogen nog wel wor­den geplaatst. Op de leeg­ge­ko­men […]